ELFOGADTÁK A KALOCSAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁT

Képviselő-testületünk április 27-i ülésén elfogadta a Kalocsai Hivatásos Tűzoltóság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Az elmúlt év eseményeit Istella Zsolt tűzoltóparancsnok foglalta össze az ülésen.

Előadásából megtudhattuk, hogy 2016-ban összesen 410 bejelentés érkezett a parancsnokságra. 167 tűzesethez és 120 műszaki mentéshez riasztották a város tűzoltóit. 339 esetben beavatkozást igényelt az esemény, 65 esetben téves, 5 esetben pedig szándékosan téves riasztás történt a körzetben.

Az tűzesetek és műszaki mentési beavatkozások során 16 ember életét sikerült megmenteni. A helyszíneken 27-en sérültek meg és 12 fő hunyt el.

A káresetek felszámolásához összesen 405 esetben gépjárműfecskendőt, 168 esetben vízszállítót, 28 esetben magasból mentőt, 13 esetben pedig műszaki mentőt használtak a szakemberek.

A Tűzoltóparancsnok azt is elmondta, hogy az állomány rendelkezik mindazon szakfelszereléssel és egyéni védőeszközzel, melyek szükségesek a káresemények felszámolásához. A tűzoltó gépjárművek átlag életkora ugyan magas, de műszaki állapotuk megfelelő.

A továbbképzés, kiképzés jelentős részét 2016-ban is a készenléti állomány éves kiképzési terve, gyakorlatterve valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a gépjárművezetők továbbképzési terve alkotta. A terület védelmének biztosítása érdekében a 2015-ben készített műveleti tervek folyamatosan pontosításra kerültek, így 9 darab Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv készült, igazodva a működési területen jelenlévő veszélyekhez.

Szolgálati csoportonként kétszer 6 fő vett részt a Paksi Atomerőmű sugárvédelmi továbbképzésén, önkéntes és létesítményi tűzoltói számára pedig két alkalommal 40 órás alapfokú tanfolyamot tartott a tűzoltóság.

2016-ban további 10 településen került felállításra a települési mentőcsoport, mely csapatok a hivatásos erők mellett azonnali beavatkozásra képesek.

A tűzesetek leggyakoribb oka az elmúlt évben is az emberi felelőtlenség és a tűzvédelem területén tapasztalható hiányos állampolgári ismeretek voltak. A tűzoltóság továbbra is fontos feladatnak tartja a lakosság tájékoztatását. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján folyamatosan olvashatók a lakosság számára közzétett tűzvédelmi tájékoztatók, a helyi médiákban pedig havonta megjelennek a közérdekű információkat tartalmazó tájékoztató anyagok.

A tűzoltóság kiemelt hangsúllyal tekintett 2016-ban is az ifjúságnevelés feladatára. A tűzoltók számos alkalommal vettek részt óvodai, iskolai rendezvényeken annak érdekében, hogy a gyerekek megismerkedhessenek az általuk használt eszközökkel és technikákkal. Tavasszal megtartották a már hagyományossá vált nyitott laktanya akciójukat, melyen több száz Kalocsáról és a környékből érkező ovis és kisiskolás vett részt.

2016-ban is megszervezésre került a helyi ifjúsági katasztrófavédelmi verseny, melyen 3 általános- és 3 középiskolai csapat versenyzett a megyei versenybe jutásért. Emellett 4 kalocsai középiskolával kötött a tűzoltóság együttműködési megállapodást a kötelező közösségi szolgálat végrehajtása kapcsán. Az intézményekből folyamatosan járnak gyerekek a tűzoltóságra.

Istella Zsolt tűzoltóparancsnok elmondta, idén is folytatni kívánják tűzmegelőzési tevékenységüket. 2017-ben is fontos területnek tartják a tűzesetek számának további csökkentését, az önkéntesség növelését, az ifjúságnevelést és a supervisori ellenőrzések folytatását a lakosságvédelem és a katasztrófaveszélyek megelőzése érdekében.