ELHÁRULTAK AZ UTOLSÓ AKADÁLYOK – NAGY VITÁK ÁRÁN, DE MEGVALÓSULHAT AZ INGATLANCSERE

Mint az ismert, 800 millió forint támogatást nyert városunk iparterület fejlesztésre 2017. októberében, év végére pedig megérkezett az inkubátorház kialakítására elnyert 220 millió forintról szóló értesítés is önkormányzatunkhoz.

Mindkét beruházást a Magyar Állam tulajdonában lévő 3506/54 helyrajzi számú – Kalocsa Város Önkormányzatának költségére megosztott – 3,4588 hektáros Foktői úti laktanya területen kívánja megvalósítani a város. A projekt e helyszínen történő kivitelezéséhez azonban többségi önkormányzati tulajdon szükséges, mivel a Magyar Állam birtokában lévő területen nem végezhető el a fejlesztés. Sajnálatos módon az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás lehetősége a kezdetektől kizárt volt, így vétel vagy csereügylet által kerülhet Kalocsa város tulajdonába a nevezett ingatlan.

Mintegy két éves tárgyalási folyamat eredményeként Kalocsa először megosztotta a területet a Honvédelmi Minisztérium engedélyével, azt követően pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal zajlottak egyeztetések a lehetséges ingatlancserét illetően.

A megbeszélések eredményeként megállapodás született arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Szent István király út 1-3. szám alatti ingatlan és a Foktői úti laktanyarész tulajdoncseréjével a projekthelyszínként kijelölt terület önkormányzati tulajdonba kerülhet, mely által megvalósulhatnak a tervezett beruházások ezen a területen.

Az ingatlancsere feltétele volt azonban, hogy a Szent István király út 3. szám alatti épületrészt illetően jelenleg is ingyenes használati joggal bíró pártok és a Magyar Államkincstár lemondjon önkormányzatunk javára használati jogáról. A FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség, a Magyar Demokrata Forum jogutódjaként a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Magyar Államkincstár térítésmentesen járult hozzá a használati jog törléséhez, a Magyar Szocialista Párt azonban e jogáról való lemondásának feltételeként azt kérte az önkormányzattól, hogy használati joguk áthelyezésre kerüljön a Hunyadi János u. 82. szám alatti önkormányzati ingatlanra, határozatlan időre.

Az MSZP feltételének ügyét január 19-i ülésén tárgyalta képviselő-testületünk sürgősségi pontként az ingatlancsere határidejének vészes közeledte miatt, ahol heves viták után végül megszavazta testületünk az MSZP ingyenes használati jogának Hunyadi János utca 82. szám alatti ingatlanra történő átjegyzését.

Az ingatlan területén albérletben lakottak elhelyezése is megoldódott. Ők másik, szintén önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban kapnak albérleti lehetőséget a jövőben.

Ezzel az utolsó akadályok is elhárultak a Magyar Állam és Kalocsa Város Önkormányzata közötti ingatlancserét illetően, mely csere létrejöttével megkezdheti városunk az 1 milliárd forintos iparterület fejlesztés és inkubátorház projekt tervezési, kivitelezési munkálatait a Foktői úti laktanya érintett területén.