Előzetes vizsgálati kérelem dokumentumainak megtekinthetősége

FELHÍVÁS!

Kalocsa Város Polgármestere
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

KALOCSA VÁROS 3506/54 hrsz. alatti ingatlan
hasznosításához kapcsolódóan tervezett

(„Iparterület fejlesztése Kalocsán” (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005) és az „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006) pályázat keretében)

Iparterület fejlesztésére, valamint Inkubátorház kialakítására vonatkozó
– 3 ha-nál nagyobb területfoglalása miatti –
előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő

a hatáskörben eljáró járási Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztálynál.

Az előterjesztett dokumentumok papír alapon történő megtekintése
Kalocsa Város Polgármesteri Hivatala – Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 7. sz. irodájában
biztosított.