Fakivágás, csatorna rekonstrukció a Vajas egyes szakaszain

Egyik kalocsai polgárunk közösségi oldalán fotókat közölt a Duna utca kezdetétől a Vajas csatorna partján történt fakivágásról. Többen megosztották, és az önkormányzaton is számon kérték ezt.

Utánakérdeztünk, és a Vízügy Kalocsai Szakaszmérnökségén Balaskó Szilvia szakaszmérnöktől azt az információt kaptuk, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság KEHOP 1.3.0-15-2017-00017 azonosítási számú projektje zajlik jelenleg, ami központi projekt, számos csatorna rendbetétele foglaltatik benne, a kalocsai szakaszmérnökség területéről is több szakasz, közöttük ez a rész is.

A projekt keretében irtási munkák, kotrás, iszapelhelyezés és tereprendezés történik a víz szabad folyásának megteremtése és a part megközelíthetősége érdekében a rézsűből és közvetlen közeléből ki kell termelni a fákat, bokrokat.

Megtudtuk, hogy ezen a szakaszon a kivágottak helyére nem telepítenek fákat, hiszen akadályozzák a vízügy csatorna fenntartási munkáját. Más elbírálás alá esik egy városközponti vagy laktótér melletti vízszakasz, ahol természetesen városképi szempontokra is figyelemmel vannak, és pótolják a kivágott fákat.

A Vajas csatorna ezen szakaszán ezek nem telepített fák voltak, nagyon rossz helyen, a rézsűben és a mederélben nőttek, ezért ezeket a Vízügy eltávolítja.

Szeretnénk megerősíteni, hogy nem Kalocsa Város Önkormányzata rendelte meg és végzi ezt a fakivágást, az a Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II. központi vízügyi projekt keretében zajlik.