Haynald Városfejlesztési Stratégia

Kalocsa Város Önkormányzata a kalocsai emberek és a város jövője iránt érzett felelősségtől vezérelve, szakítva az elmúlt évtizedek minden koncepciót nélkülöző, ad hoc fejlesztéseinek gyakorlatával, egy hosszú távú városfejlesztési terv megalkotására szánta el magát. Kalocsa város évezredes egyházi múltja miatt, a város legnagyobb fejlesztője Haynald Lajos bíboros, az egykori kalocsai érsek lett a városfejlesztési terv névadója.

haynald_varosfejlesztesi_Te

A Haynald városfejlesztési terv legfontosabb célja, hogy Kalocsa a lakóinak otthont és megélhetést biztosítson, a város vendégeinek maradandó élményt nyújtson valamint, hogy erőforrásaival felelősen és fenntarthatóan gazdálkodó, 1000 éves múltjához méltóan sikeres várossá váljon.

Megvizsgálva Kalocsa adottságait, környezetét, és lehetőségeit, a fenti célok eléréséhez két kitörési pont került meghatározásra. Az egyik a zöldgazdaság-fejlesztés, amely a megújuló energiák segítségével rövidtávon jelentős költségmegtakarítást eredményezhet az önkormányzat és az intézmények működésében, hosszútávon pedig a lakosság széles rétegeinek a megélhetését biztosíthatja. A másik pont a turizmus fejlesztése, ami rövid és hosszútávon jelentős bevételeket eredményezhet az önkormányzat a helyi vállalkozók és ez által a kalocsai kistérségben élő lakosok számára. E két pont mellett szerepet kap a Haynald tervben a gazdaságfejlesztés és innováció, az infrastruktúrafejlesztés, az intézmények fejlesztése, valamint a humánerőforrás fejlesztése.

A zöldgazdaság-politikai intézményrendszer olyan cselekvési területeket fog össze, mint a pályázati koordinációs csoport létrehozása és működtetése, zöldgazdaság-fejlesztési környezetvédelmi pénzügyi alap létrehozása, területgazdálkodás, zöld közbeszerzési rendszer működtetése, közterület, környezetfelügyelet megszervezése, zöld adópolitika kialakítása, alapfokú oktatási programok, egészség megőrzési program összeállítása és megvalósítása, kapcsolódó jogszabályalkotás, vízbázisvédelmi program kialakítása. A program a városnak és működésének gyakorlatilag minden szegmensét érintő, átfogó olyan cselekvési stratégiai terve, amelynek célja a környezetvédelmen túlmenően egy fenntartható gazdasági növekedés, valamint a széleskörű tudatformálás.

Kalocsa megújulásának egyik kulcsa a turizmus fejlesztése. A város turisztikai potenciálja hihetetlenül sokszínű: ezeréves kulturális és egyházi örökségünk, barokk belvárosunk, népművészetünk, természeti kincseink, gasztronómiánk, földrajzi elhelyezkedésünk kiváló alapot nyújtanak a turizmus húzóágazattá válásához településünkön, azonban Kalocsa jelenleg alig használja ki a turizmusban rejlő lehetőségeit. Az Önkormányzat, felismerve több évtizedes lemaradását ezen a téren a turizmusfejlesztést határozta meg városfejlesztési stratégiája egyik legfontosabb, egyben a leggyorsabb beavatkozást igénylő területeként.

A turizmusfejlesztés első legfontosabb lépése, hogy azokat a minőségi és látogatóbarát helyeket, amelyek miatt a vendégek a városba érkeznek, mihamarabb fejleszteni lehessen. Ehhez rendkívül szükséges, a vonzerők tulajdonosainak összefogása és a lehető legnagyobb pénzügyi támogatás megszerzése. Más várossal ellentétben, Kalocsa abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem a semmiből kell a vonzerőit megteremtenie, és nem kell világméretű építkezésekbe kezdenie ahhoz, hogy a turisták felkeressék a várost, hiszen a természeti értékek és a látványosságok már évezredek óta megvannak. Ezért a cél ezen örökségek megmutatása és kihangsúlyozása, valamint az új évezred turisztikai trendjeinek a megfelelő formába öntése.

haynald_fedo

A TDM szervezet olyan nemzetközi, regionális vagy helyi szinten működő intézmény, amely az adott desztináció turisztikai marketingjéért felelős, és tevékenysége magába foglalja a termékfejlesztést, az adatgyűjtési és kutatási tevékenységeket, valamint a foglalási rendszerek néhány formájának az üzemeltetését.

2011 februárjában alakult meg a helyi turisztikai menedzsment szervezet, melyet Kalocsa város polgármestere kezdeményezett. A Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) rendszer kialakítása a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia egyik alappillére, amely Bács-Kiskun megyében, legelsőként Kalocsán valósulhatott meg.

A gazdaságfejlesztés és innováció kapcsán Kalocsa Város Önkormányzatának meggyőződése, hogy minden települési önkormányzat egyik legfontosabb feladata a munkahelyteremtés. Egy sikeres és modern város nem csak a térségének közigazgatási és kulturális központja, hanem egyben gazdasági központja is kell, hogy legyen, ehhez pedig elengedhetetlen feltétel a helyi önkormányzat aktív szerepvállalása a gazdasági élet fellendítésében. Az infrastrukturális feltételek megteremtésén túl a mindenkori önkormányzatnak a külföldi befektetőkkel való tárgyalásoktól az adópolitikáig, a fejlesztési területek kialakításától az engedélyezési eljárások egyszerűsítéséig, a helyi gazdasági szereplők érdekképviseletétől a vállalkozói szféra összefogásának megteremtéséig számtalan eszköz áll rendelkezésére munkahely-teremtési céljainak megvalósításában. A stratégia célja ezen eszközök tudatos, összehangolt alkalmazása a kalocsai lakosság hosszú távú megélhetésének, és ez által a város népességmegtartó erejének növelése érdekében.

Az infrastruktúrafejlesztés területén a legfontosabb feladat a települési infrastruktúra folyamatos fejlesztése. Ezen a területen Kalocsa helyzete országos viszonylatban jónak mondható, a közműhálózatok szinte teljesen kiépültek, az úthálózat állapota a város egészét tekintve megfelelő. A legfőbb cél ezen a téren annak a ritka adottságnak a minél jobb kihasználása, hogy városunk a legfőbb európai közlekedési folyosók találkozásában fekszik, és közúti, vasúti, vízi, valamint légi közlekedésre egyaránt alkalmas adottságokkal rendelkezik.

Az intézmények fejlesztésén belül nagy hangsúly helyeződik az óvodák, bölcsődék, oktatási intézmények, közművelődési intézmények, sportlétesítmények valamint a polgármesteri hivatal korszerűsítésére, fejlesztésére.

A humánerőforrás fejlesztés legfontosabb célkitűzése a lakosság tisztességes munkából való megélhetésének biztosítását, valamint a városban működő civil szervezetek támogatása és megerősítése.

Összegezve elmondható, hogy a közel jövőben a kalocsai kistérség teljes egészére kiterjedő főbb pontok fejlesztésére kerül sor.