“Feketelista” – Tények a pályázatok megvalósulásáról

A 2015. február 26-ai Képviselő-testületi ülésen elhangzott a fejlesztésekhez fűződő ún. „feketelista”.
Az említett 4 pályázat:

1. Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben
2. Kalocsa város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása
3. Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán
4. Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Zöldfa utcai Tagóvodában

Kalocsa Város vonatkozásában a négy pályázat késedelmének indokait szeretném Önökkel ismertetni:

1. Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben

Projektünk 12 település összefogásával megvalósuló kistérségi vízvédelmi fejlesztést tartalmaz.
A 2014. december 31. napi állapotra tervezett pénzügyi ütemtervhez képest a pályázat 176 M Ft késedelemben áll.

Ez a késedelem több okra is visszavezethető:

a. A fejlesztés 12 településen valósul meg, ezért a koordináció meglehetősen bonyolult, a dokumentumok 12 településen érhetőek el eredeti példányban.
b. Több településen, így Kalocsán is, a pályázatban tervezett műszaki tartalom fe-lülvizsgálatra került a megvalósítási időszakban, így szinte kivétel nélkül engedélymódosítás vált szükségessé.
c. Szakmár és Újtelek települések úgy döntöttek, hogy – a magasabb kivitelezési költséget előrejelző – átdolgozott tervek megvalósításától elállnak, és nem kívánnak részt vállalni a projektből, így az ő költségeik teljes egészében elmaradásként jelentkeznek.
d. Az esős őszi időjárás sok településen nehezítette a kivitelezési munkálatokat, ezért az előrehaladás némileg lassabb ütemben történt, mint azt eredetileg terveztük, és több esetben is a vállalkozási szerződések módosításra kerültek a befejezési határidő vonatkozásában.

Projektünk tervezett befejezési ideje 2015. június 30., mely időpont teljes biztonsággal tartható a megmaradt 10 település mindegyike vonatkozásában.

2. Kalocsa város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása

A 2014. december 31. napi állapotra tervezett pénzügyi ütemtervhez képest a pályázat 139 M Ft késedelemben áll.
Ez a késedelem egyetlen okra vezethető vissza:

Még 2014. október 7-én érkezett a Démásztól egy levél, mely javaslatot fogalmazott meg az Önkormányzat és a Démász között évek óta fennálló vitás ügy rendezése érdekében. Mint ismeretes, Önkormányzatunk 2011. májusa óta nem fizet a Démász felé sem Energiahatékonysági, sem Hálózatfejlesztési díjat. A vitatott 230 M Ft-ra hivatkozva 2014. novemberében a Démász megtagadta a munkakezdéshez való hozzájárulását. Végül személyes közbenjárásom után sikerült rendezni a vitás ügyet, így már megkezdhetjük a lámpatestek cseréjét, felszerelését.

Projektünk tervezett befejezési ideje 2015. június 30., mely időpont teljes biztonsággal tartható.

3. Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán

A 2014. december 31. napi állapotra tervezett pénzügyi ütemtervhez képest a pályázat 81 M Ft késedelemben áll.
Ez a késedelem egyetlen okra vezethető vissza:
A kiviteli tervdokumentációk némi késedelemmel készültek el, és a közbeszerzési el-járások lefolytatását követően megkötött szerződések teljesítése késedelmesen kezdődhetett meg. A Zöldfa utcai óvoda kivitelezési szerződése 2014. december 10. napján, míg a Csokonai utcai óvoda kivitelezési szerződése 2015. február 2. napján lépett hatályba. A gimnázium energetikai fejlesztését egyébként eleve 2015. évre terveztük.

Projektünk tervezett befejezési ideje 2015. szeptember 30., mely időpont teljes biztonsággal tartható mindhárom épület vonatkozásában.

4. Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Zöldfa utcai Tagóvodában

A 2014. december 31. napi állapotra tervezett pénzügyi ütemtervhez képest a pályázat 7 M Ft késedelemben áll.

Projektünkben a napelemes rendszer telepítését a tetőre terveztük. Műszakilag mindenképpen irracionális lenne először a napelemes rendszert telepíteni, majd ezt követően szigetelni. A napelemek egyébként beszerzésre kerültek, mindössze kb. 2 hetes kivitelezési időigénnyel a telepítés teljesíthető, amint az időjárás engedi és a lapos tető szigetelése elkészül. A tetőszigetelési munkák jelenleg is zajlanak.

Projektünk tervezett befejezési ideje 2015. április 30., mely időpont teljes biztonsággal tartható.

Mint minden évben, most is megvizsgálták, hogy a folyamatban levő pályázatok 2014. december 31. napi állapot szerint milyen stádiumban állnak. A projekteket három csoportba sorolják: lesznek teljesen lefújt, átütemezett, és módosított projektek.

Teljes meggyőződéssel állítom, hogy Kalocsa Város mind a négy érintett projektje az átütemezett kategóriába tartozik, ill. fog tartozni. Semmilyen forráselvonás nem veszélyezteti egyik fejlesztésünket sem.

 

Dr. Bálint József
polgármester