Felhívás ebösszeírásra

FELHÍVÁS

Kalocsa Város Közigazgatási területén tartandó ebösszeírásra

Az állatok védelméről szóló 1998.évi XXVIII.tv 42/B §. –alapján a Kalocsai Polgármesteri Hivatal

2018. november 1. és 2018. december 15. közötti időszakban ebösszeírást tart.

Az összeírás önbevallásos módszerrel történik. Ebösszeírás során az ebtartónak külön-külön ebenként egy a jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azt a polgármesteri hivatalhoz visszaküldeni.

A nyomtatvány megtalálható a www.kalocsa.hu oldalon (jelen felhívás alatt pdf formátumban letölthető) és a Lakossági Ügyfélszolgálaton.

Az adatszolgáltatás az alábbi módokon teljesíthető:

Postai úton : Kalocsai Polgármesteri Hivatal , 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A Hivatal bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába

Az adatlapot szkennelve visszaküldeni az ebosszeiras@kalocsa.hu címre.

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (microchip) kell ellátni, amennyiben ezen kötelezettségének az ebtartó nem tesz eleget 45.000 Ft állatvédelmi bírság szabható ki.

Amennyiben az ebösszeírásra és adatközlésre vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget akkor 30.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.

A mikrochippel ellátott állatokat is be kell jelenteni az ebösszeírás során.

Az adatszolgáltatást követő változást 15 napon belül be kell jelenteni.

Dr. Kiss Csaba

Kalocsa Város jegyzője

Ebosszeiras_adatlap