FELHÍVÁS! – Kalocsa 5125 TRE módosítás

Kalocsa Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy KALOCSA Város Településrendezési Eszközeinek – 5125. jelű Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő–Bátya) megvalósításával összefüggő – módosítása elkészült.

Az elkészült partneri egyeztetésre szánt anyagot a honlapon áttanulmányozhatják.

LETÖLTÉS

A Partnerségi egyeztetés lefolytatása elektronikus úton történik.*

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívástól számítva 15 napig*

1. FILVIG GÉZA Kalocsa Város Polgármesterének címezve, írásban, az alábbi elektronikus címen tehetik meg:

 

Dr. Filvig Géza polgármester úr részére

E-mail cím: varos@kalocsa.hu

 

Segítő közreműködésüket megköszönve:

Dr. Filvig Géza polgármester

* A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján.

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kalocsa Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./