FELHÍVÁS!

Kalocsa Város Polgármestere tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy KALOCSA Város új Településfejlesztési Koncepciójának elkészítése, valamint Településrendezési Eszközeinek – Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének – felülvizsgálata elindult.

(a módosítás anyaga elérhető az Önkormányzat honlapján www.kalocsa.hu –„Gazdaság menüpont – Fejlesztési, rendezési tervek – Településrendezési terv 2016. évi felülvizsgálata” alpontja alatt)

KALOCSA Város és környezete

kalocsa_varos

Forrás: Földhivatali alaptérkép

Cél

A módosítás célja Kalocsa jövőképének beazonosítása, ennek elérését szolgáló célok meghatározása, a fejlesztéseknek teret biztosító szerkezeti és szabályozási elemek rögzítése.

Hatás

A módosítás várható hatásaként a település – adottságokat figyelembe vevő, a jogszabályi elvárásoknak megfeleltetett, a térségi tervekkel összhangban álló – fejlesztése válik megvalósíthatóvá.

Javaslattétel, véleménynyilvánítás módja

A felülvizsgálattal kapcsolatosan írásos észrevételeiket, 2016. június 8-ig, az alábbi elérhetőségekre tehetik meg: Kalocsa Város Polgármesteri Hivatala- Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 8.sz.iroda) vagy a varos@kalocsa.hu e-mail címre (Marton Tibor Főépítésznek címezve)

 

Kalocsa, 2016. május 17.

A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Kalocsa Város településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök készítésével kapcsolatos Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 38/2015. számú határozata alapján jelenik meg.