FELÚJÍTÁSI MUNKÁK A KALOCSA VÁROSI GYÓGYFÜRDŐ ÉS USZODÁBAN

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. a Városi Gyógyfürdő és Uszoda tavaszi karbantartásának keretén belül négy különböző felújítási munka elvégzésének szükségességét jelezte az képviselő-testület felé. A karbantartás költségei a várost terhelik, így tekintettel az Önkormányzat szűkös költségvetési helyzetére a Kft. által beadott kérvényében a halasztást nem tűrő, műszaki, szakmai szempontok és jogszabályi, hatósági előírások figyelembe vételével kialakított prioritási sorrend szerint vett legfontosabb felújítási munkálatok szerepelnek, árajánlatok, illetve előzetes piaci helyzetfelmérés alapján megadott bekerülési értékeken.

A beadványban szereplő felújítási, pótlási munkálatok sürgős elvégzése valóban szükséges, elmaradásuk a személyzet és a vendégek testi épségét, egészségét veszélyeztető jelentős kockázatot, valamint jogszabályi, hatósági előírások megszegését eredményezné.

Képviselő-testületünk április 11-i ülésén tárgyalta a Kft. Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda karbantartásáról szóló kérelmét, s döntött a megjelölt felújítások mielőbbi végrehajtásáról. A határozat értelmében hamarosan sor kerül a termálfürdő vas- és mangántalanító szűrőinek feltöltésére, a régi szauna faszerkezetének pótlására, a klórozó berendezés felújítására és a  külső termálmedence burkolatának  pótlására is.