„Fő dolgokban egység, egyebekben szabadság és mindenekben szeretet” – megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján

Kalocsa Város Önkormányzata ünnepi megemlékezést szervezett az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója tiszteletére a Szent István király úton, a börtön sarkánál felállított Szabadulás kútja emlékműnél.

A kecskeméti Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis díszőrségének felvezetése és a Himnusz elhangzása után a Kalocsai Szent István Gimnázium 11.B osztályos tanulói adtak elő ünnepi műsort.

A megemlékezés folytatásaként dr. Filvig Géza polgármester osztotta meg velünk ünnepi gondolatait. A múlt eseményeinek felidézésén és az akkori politikai korrajzon túl a ma emberéhez szóló üzenetet fogalmazta meg: a szabadságért a legkilátástalanabb körülmények között is vállalni kell a küzdelmet, s a hatalom hazugságát pedig a legvéresebb megtorlás sem emelheti az igazság helyére.

„A szabadság és az igazság forradalma mindössze tizenkét napig tartott, de az újkori magyar történelem talán legkiemelkedőbb tizenkét napja zajlott ekkor Magyarországon, s élnek még velünk olyanok, akik átélték ezt, ők még hitelesen tanúskodnak 1956-ról. …Magyarországon a forradalom történetét több mint 30 évig elhallgatták, vagy bemocskolták. Szomorú, hogy két hét jutott nekik a sorsformálás lehetőségéből, és nemzetünk tragédiája, hogy hősiességüket évtizedekig árulásnak hirdették, és ami ennél is fájóbb, majdnem két generáció nőtt fel úgy, hogy az iskolákban így tanították. Zavarodott évtizedek állnak mögöttünk, amikor ennek a nemzeti ünnepnek kétes híre volt. … A visszanyert történelem mellett ott van az elveszett is, a múlt a jövő katalizátorává lett” – fogalmazott a szónok, majd szólt az akkori események hatásáról, melyek közül a legegyszerűbb és legközvetlenebb következmény talán azonnal érzékelhető volt és tartósnak is bizonyult: világszerte szimpátia ébredt Magyarország iránt, mely azóta sem rendült meg.

„Mi akkor is helytállunk, ha azok támadnak ránk hátulról, akiket valójában védelmezünk. Van bátorságunk szembenézni az igazságtalansággal. Magyar földön az igazságtalanság nem ad felmentést a kötelesség teljesítése alól, ezért ránk Európa mindig számíthat. … Mi magyarok mindig is tudtuk, hogy a szabadság mit jelent. Nem egy állapot, ahova eljuthatunk, hanem egy létforma. A szabadság mindig, mindenütt egy egyszerű kérdés: mi döntünk a magunk életéről, vagy valaki más. Hiába a politikai erőfölény, a többség, mert mindez szükséges, de nem elégséges. Most sem lehet győzelem a szívek felemelése Magyarország, a magyarok és a kalocsaiak lelki ébredése nélkül. Előttünk világít 1956 nagy példája. Akinek van szeme a látására, látja, akinek van füle a hallásra, hallja az évezredes igazságot: fő dolgokban egység, egyebekben szabadság és mindenekben szeretet – zárta ünnepi beszédét dr. Filvig Géza Kalocsa polgármestere.

Az ünnepség végén a Szabadulás Kútja talapzatánál Kalocsa Város Önkormányzata, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, pártok és civil szervezetek, intézmények, fegyveres és rendvédelmi szervek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait. A rendezvény a Szózat hangjaival zárult.