Foglalkoztatás bővítése a kalocsai kórházban

A Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Szent Kereszt Kórháza vezetése a TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0018 kódszámú, „Foglalkoztatás bővítése a Kalocsai kórházban” című, projekt keretében 50 millió forintot nyert az egészségügyi humánerőforrás itthon-és az ágazatban tartása, a hiányszakmák, hiányterületek felé történő orientáció céljára.  A 2012. szeptember 1-jén kezdődő és 2014. december 31-ig tartó, az Európai Unió Európai Szociális Alap  támogatásával, A Széchenyi 2020 program keretében  megvalósuló projekt elsődleges célja, hogy a foglalkoztatás támogatását létszámnöveléssel is biztosítani tudják, az intézményben megvalósult.  A kórház a pályázati forrásból két éven át öt újonnan munkába álló szakember bér-és járulékköltségeit tudta finanszírozni.

A Intézményben jelentkező hiányszakmák közül a Kalocsai Szent Kereszt Kórházban pályázati forrásból egy fő belgyógyász- geriáter szakorvos, és egy fő aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos kezdte meg munkáját. Név szerint dr. Istráb Tünde, a Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa és dr. Margitics László, aki Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív terápiás Osztály szakmai stábját erősítette, egészen  2014. augusztus 31-ei távozásáig. Utóbbi szakorvost egy azonos szakterületen dolgozó szakápoló váltotta fel 2014. szeptember 1-jétől.
A pályázati forrás felhasználásával lehetőség nyílt további két fő gyógyfoglalkoztató (addiktológiai konzultáns) munkába állítására. Dr. Kovács Istvánné és Bagó István addiktológiai konzultánsok a fejlődő Pszichiátriai Osztály szakmai munkáját erősítik.
Miskei Szilvia szakápoló a Sürgősségi Osztályon jelentkező szakemberhiány pótlására szintén a projekt kínálta lehetőségnek köszönhetően állt munkába.  A fejlesztésnek köszönhetően tehát  a kórház a pályázati forrásból két éven át öt újonnan munkába álló szakember bér-és járulékköltségeit tudta finanszírozni.

A 2014. december 31-ig megvalósult projekt  segítségével a Kalocsai Szent Kereszt Kórházban az egyes orvos szakmákban hiányzó szakemberek egy részének pótlásával sikerült az intézmény szakmai célkitűzéseit megvalósítani, a betegellátás színvonalát emelni.

A projektről további információt a www.efikalocsa.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Salamon Enikő 78/564-270,  salamon.eniko@kalocsa-korhaz.hu