FORGALMI REND VÁLTOZÁS-Erkel Ferenc utca, Kígyó utca – Füzér utca közötti szakaszának egyirányúsítása

Kalocsa, Petőfi Sándor utca 26. szám alatt épülő új tagóvóda létesítése támasztja alá az egyirányúsítás igényét. A létesítendő intézmény Erkel Ferenc utcai bejáratában 23 db fésűs rendszerű parkolóhely kerül kialakításra. A fűrészfogas kialakítás miatt a várakozó helyek a Kígyó utca felöl közelíthetőek meg. A vázolt kialakítású parkoló (1. sz. kép) esetében elmondható, hogy a beállással azonos irányú kiállást tesz lehetővé. Nincs lehetőség a jármű ellenkező forgalmi irányú mozgására, és a közút paraméterei nem teszik lehetővé a jármű megfordulását sem.

Az egyirányúsítás 2021. július 05. napjától lép életbe!

Az egyirányú forgalmú út kialakítását, a közúti jelzőtábla kihelyezését, valamint a forgalmi rend megváltoztatását az 1988. évi I. tv. a Közúti közlekedésről, valamint az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (továbbiakban: KRESZ) teszi lehetővé.

Az új forgalmi rend bevezetésével egyidőben, mindkét forgalmi irányból „Egyéb veszély” közúti jelzőtábla kerül kihelyezésre, melyen egy alatta elhelyezett „forgalmi rend változás” kiegészítő tábla hívja fel a figyelmet a közlekedési rend változására. A jelzőtábla a változással érintett irányokban kerül elhelyezésre, a vonatkozó rendeletben meghatározott módon, és ideig.

  1. sz. térkép: Erkel Ferenc utca Kígyó utca-Füzér utca közötti szakaszának új forgalmi rendje

 

    1. sz. kép: Erkel Ferenc utca, új fésűs kialakítású (fűrészfogas) parkoló