Közműhelyzet

A település közműellátottsága folyamatosan javul, és ma már jónak mondható.

kabeltv

központi belterület fogyasztói számára a vezetékes víz-, elválasztott rendszerű csatornázás-, villamos energia-, vezetékes gáz-, távközlés-, és kábel TV szolgáltatás áll rendelkezésre.
A vízvezeték, a villamos energia, a gáz a belterület minden utcájában megépült. A szennyvízcsatorna és a távközlési hálózat a város nagy részén, majdnem minden utcában rendelkezésre áll. A zárt csapadékvíz elvezető hálózat csak a beépített területek egy részén épült meg. A településen távhő ellátás még nincsen, de egy nyertes pályázatnak köszönhetően annak kiépítése 2013-ban befejeződik. A távhőközpont alapkő letétele 2012 nyarán megtörtént.

Víz

Kalocsa vezetékes ivóvízzel kistérségi vízellátó rendszerből ellátott település. A rendszer vízbázisát a negyvenszállási tartalék vízműkutak és a Barákai vízműtelep kútjai képezik.

viz_csatorna

A Kistérségi Vízmű 15 település ellátását biztosítja, melyek közül Kalocsa a legnagyobb fogyasztó. A településen a víznyomást az Érsekkertben elhelyezett víztorony, valamint vészhelyzet esetén a vízműtelepen található tárolómedencék biztosítják. A hálózati nyomás megfelelő. A kistérséget és a várost ellátó gerincvezeték-hálózat Kalocsa belterületén halad keresztül. A hálózat vegyes rendszerű, kör- és ágvezetékek alkotják.

 

Csatornahálózat–Szennyvíztisztítás–Csapadékvízelvezetés

A településen elválasztott rendszerű csatornahálózat működik. A csapadékvíz-elvezetés nagyobb arányban nyílt árokrendszer (külső területeken) és kisebb arányban zárt szelvényű csővezetékrendszer (forgalmasabb utak mentén, városközpontban lakótelepeken) segítségével történik. A csapadék-vízelvezető rendszer hiányos, fenntartása Önkormányzatnak nehézségekbe ütközik.

A szennyvíztisztító telep Kalocsa, Foktő, Bátya, Szakmár, Öregcsertő és Homokmégy települések szennyvizeit kezeli. A tisztítótelepet 2002-ben kibővítették, korszerűsítették, megépült a mechanikai egység mellett a biológiai tisztítási fokozat is (totáloxidációs eleven iszapos biológiai tisztítás nitrifikációval, denitrifikációval). A keletkező szennyvíziszapot a csatlakozó, szomszédos komposztáló telepre szállítják. Az elválasztó rendszerű közcsatorna hálózat hossza 89 km. A közcsatornába bevezetett összes szennyvíz mennyisége 826 ezer m3, melynek 100%-a tisztított.

Elektromosság

Kalocsa villamos energia ellátása az országos rendszeren keresztül, 120 kV-os távvezetékeken keresztül Paks és Baja-Kiskőrös irányából Kalocsa Dél 120/20 kV-os alállomáson át biztosított. A villamosmű kapacitása: 2×25 MW. Az alállomásból a térség településeinek az ellátására Baja, Hajós, Kiskőrös és Solt felé 20 kV-os feszültségszinten távvezetékek szállítják a villamos energiát. A városban is 20 kV-on történik a szolgáltatás.

aram

A rendszer többségében szabadvezetékes kialakítású, a lakótelepeken és a városközpontban földkábel a jellemző. Az alállomás kb. 50 km átmérőjű körben látja el a településeket.

Gáz

A nagynyomáson érkező gáz az ÉK-i iparterületre telepített gázátadóból nagyközényomású vezetéken át látja el a város I., Északi és II., Déli gázfogadó állomását. A DN 400 keresztmetszetű nagynyomású gázvezeték a város keleti és déli részén, a beépített terület alatt halad el. A gázfogadó állomások a város beépítetlen keleti területén helyezkednek el, s innen történik a fogyasztókat ellátó 3 bar-os, ágvezetékes rendszerű középnyomású hálózat kiszolgálása. Kalocsán minden utcában megépült a gázhálózat. Újabb fogyasztói igények kiszolgálására a rendszer tovább bővíthető.