Gépjármű értékesítés

Kalocsai Polgármesteri Hivatal ( 6300-Kalocsa, Szent István király út 35.) – továbbiakban eladó – nyílt pályázati eljárásban eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő Skoda Superb típusú személygépkocsit ( 2011.07 évjárat, 2000 cm3 diesel , 125 kw teljesítmény, elegance felszereltségű)

A gépjármű minimális vételára 2.500.000,-Ft

Ajánlattételre rendelkezésre álló idő: 2016. június 13.- 2016. június 27.

Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani 2 példányban, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Titkárságán az alábbi időpontokban: H-Cs 8-16 óra Péntek 8-12 óra

Ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidő leteltét követő 30 nap.

A nyertes ajánlattevő a döntés értesítésétől számított 5 napon belül köteles a teljes vételárat egyösszegben átutalni az eladó részére.

A beadott árajánlatnak tartalmaznia kell:

  1. a) ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
  2. b) a bruttó ajánlati árat,
  3. c) a pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentumot,
  4. d) a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait (pl. név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám, cégjegyzékszám),
  5. e) nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányt,
  6. f) minden egyéb a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatot, dokumentumot.
  7. g) nem természetes személy pályázó esetén arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül
  8. h) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követő 30 napig érvényes az ajánlata.

Ajánlati biztosíték a megajánlott vételár 10%-a, amelyet az alábbi számlaszámra kell teljesíteni:

11732040-15724423-0000000

Az ajánlati biztosíték az ajánlati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés az eladónak felróható okból hiúsult meg, visszajár.

Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték a vételárba beszámításra kerül, azonban ha a szerződéskötés neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti. A kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A gépjármű egyeztette időpontban az ajánlattételi időszak alatt megtekinthető ( tel.: 30-962-6751, Farkas László)

A pályázat elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű árajánlat. Amennyiben a legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlatok között liciteljárást alkalmaz az eladó.

Az ajánlatokat a képviselő-testület a soron következő nyílt ülésén bírálja el.

Az eladó fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a soron következő ajánlattevővel köthet szerződést.

Az eladó fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati felhívást visszavonja, vagy eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelete az irányadó.

WP_20160525_11_04_43_Pro