Gyermekorvosi ügyeleti ellátás

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi/házi gyermekorvosi alapellátás központi orvosi ügyeletének ellátására, 2014. január 1. napjától, határozatlan időre új feladatátadási/átvállalási szerződést kötött a MorrowMedical Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

A feladat átadási/átvállalási szerződés a továbbiakban is kiterjed a felnőtt és gyermek központi ügyeleti háziorvosi feladatellátásra. A szolgáltató a meghatározott finanszírozási összegből működteti az ügyeletet.

A Képviselő-testület a gyermekorvosi ügyelet magasabb szintű ellátásának biztosításáért, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Telephelye részére a 2016. évben havi 160.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.