Hirdetmény a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben még nem részesült háztartások igénybejelentésére

HIRDETMÉNY a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018 (VII. 27.) Korm. határozat végrehajtásáról.

A téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben még nem részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban nem részesült, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásában nem részesült háztartás háztartásonként egy darab igénybejelentés benyújtására jogosult a háztartás helye szerinti önkormányzatnál legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénybejelentés feltétele, hogy az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Az igénybejelentés jogosságát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóág ellenőrzi.

Az igénybejelentő nyilatkozat, valamint az adatvédelmi tájékoztató elérhető a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyfélszolgálatán (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.), valamint letölthető a alábbi linkekről honlapról.

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtható Kalocsai Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 8:00- 12:00 és 13:00-16:00 óra                        Szerda: 8:00- 12:00 és 13:00-16:00

Kedd: 8:00-12:00 óra                                                           Péntek: 8:00- 12:00

Tájékoztatás kérhető: +36-78-601-309-es telefonszámon.

Adatkezelési tájékoztató

Igénybejelentő nyilatkozat