Hirdetmény – Tájékoztatás az 5125. jelű Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő – Bátya közötti szakasz) építési engedélyezéséről

A tervezett út, az 5125 j. (Foktő – Bátya közötti) nyugati elkerülő az 5122 – 5106 j. utak csomópontjából K1 j. körforgalommal indul, K2 j.  körforgalommal keresztezi a Meszesi utat, majd a K3 j. körforgalmú csomóponttal csatlakozik az 51 sz. főúthoz. A tervezett elkerülő 4,212 km hosszú, 2×1 sávos közút, melyen 0+062,3 km szelvényben új műtárgy létesül a Csorna-Foktői csatorna felett. 

A tervezett beruházás Foktő és Kalocsa közigazgatási területén halad.

A projekt a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1.3.75. pontja szerint, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Építtető) megrendelésére, a Roden Mérnöki Iroda Kft. elkészítette az útszakasz engedélyezési terveit.

Az útszakasz építési engedélyezési eljárásának lefolytatásában illetékes hatóság a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya (engedélyező hatóság).

Az építési engedélyezés az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet alapján történik.

Az útépítési engedély idegen ingatlan birtokba vételére, annak az építéssel összefüggő használatára nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb előírt engedély megszerzésének kötelezettsége alól.

Tehát jelen építési engedélyeztetési eljárásnak nem tárgya az érintett ingatlanok megszerzése. A beruházással érintett területek megvásárlására/kisajátítására – külön eljárásban – az út kivitelezésre történő elrendelése után van mód, melyről minden érintett ingatlantulajdonos értesítést fog kapni.

Átnézeti helyszínrajz

Kisajátítási helyszínrajz

Kisajátítási helyszínrajz