Időkorlátos parkolási zóna kialakítása

Önkormányzati képviselői kezdeményezésre – a jelenlegi parkolási helyzet javítása érdekében – a képviselő-testület megvizsgálta Kalocsa szűk belvárosának parkolási rendszerét, és elfogadta az időkorlátos parkolási zóna próbaidőre történő bevezetését. Az időkorlátos parkolási rendszer esetén a megfelelő időintervallum megválasztásával a gépjárművek rotációja megtörténhet. A tervezett zóna kialakítása következtében megszűnik az „egész napos” parkolás, melynek megjelenésével egyidejűleg lehetőség nyílik „rövid idejű”, meghatározott időtartamú tartózkodásra.

Az időkorlát munkanapokon, hétfőtől péntekig kerül bevezetésre, reggel 08:00 órától délután 16:00 óráig tart, és folyamatos kettő óra várakozást tesz lehetővé.

Az időkorlátos várakozási helyszínek az alábbiak:

• Szent István király út (jobb oldala): Eötvös utca – Városház utca között, részben párhuzamos, részben merőleges kialakítású parkoló szakasz
• Szent István király út (bal oldal) Kalocsa Börtön és Fegyház előtt, részben párhuzamos, részben fésűs kialakítású parkoló szakasz
• Búzapiac tér (jobb oldal): Tomori Pál utca – Híd-Coop ÁBC közötti párhuzamos kialakítású parkoló szakasz
• Búzapiac tér (bal oldal): Tomori Pál utca – Híd-Coop ÁBC közötti merőleges kialakítású parkoló szakasz
• Búzapiac tér (bal oldal): Tomori Pál utca – Híd-Coop ÁBC közötti fésűs kialakítású parkoló szakasz

Időkorlátos parkolás esetén, figyelembe véve a napi parkolási időt, a meghatározott várakozási időintervallumot (2 óra), rotációban mintegy négyszer annyi gépjármű parkolása lehetséges, amely egy alkalommal, kettő órában, ügyintézés, bevásárlás, és egyéb tevékenység céljára megfelelő időt biztosít.

A parkolás módja, folyamata:

A várakozást csak az óra működtetésével, és legfeljebb az órával jelzett időtartamig szabad várakozni. Ahol jelzőtábla meghatározott időtartamú várakozást enged, a várakozás megkezdésének időpontját a járművön – gépkocsi esetében a jármű szélvédő üvege mögött – elhelyezett órán jelezni kell, a lejárt órát a jármű eltávozása nélkül ismételten működésbe hozni tilos.
A szélvédő mögé elhelyezendő (papír, vagy egyéb anyagú is pl: műanyag) parkolóóra iskolai segédanyag, ezért nyomtatvány vagy papír – írószer boltban egyszerűen beszerezhető, ára 50 – 100 Ft.

időkorlátos parkolás

A parkolás ellenőrzése:

A parkolás ellenőrzésére, és szankcionálására, jogszabályi felhatalmazás alapján a rendőrhatóság, és a közterület felügyelet jogosult.

Az időkorlátos parkolási rendszer bevezetése:

A rendszer kialakításának határideje 2016. április 1.

A bevezetést megelőzően a lakosság, az intézmények, valamint a Kalocsai kistérség vonzáskörzetéhez tartozó települések részére tájékoztatást fognak nyújtani. Az új parkolási rend bevezetésének kezdetétől, azaz 2016. április 1. napjától „türelmi vagy próbaidő” biztosítása szükséges 2016. április 30. napjáig, mely idő alatt a gépjárművezető „felkészül” a parkolási kötelezettségére, beszerzi a gépjárműben elhelyezendő ellenőrző órát, és megismeri annak alkalmazását. Türelmi idő alatt, az ellenőrző hatóság a szankció mellőzése mellett, tájékoztatást nyújt a parkolás helyes alkalmazásáról.

A szűk belváros alternatív parkolási (nem időkorlátos) helyszínei:

• Szent István király út nem időkorlátozás alá eső parkolói
• Hunyadi utca
• Hunyadi utcai (volt szolgáltatóház mögötti parkoló) kijelölt várakozóhely
• Ady utcai (posta mögötti parkoló) kijelölt várakozóhely
• Tomori Pál utca
• Búzapiac tér: zöldségpiac előtti „háromszög” parkoló
• Búzapiac tér: Rákóczi utca felöli kijelölt várakozóhely
• Búzapiac tér: zöldségpiac – Vajas csatorna közötti utca (szerdai nap kivételével)
• Híd utca – Búzapiac tér – Bajcsy utca által ölelt (tűzoltóság előtt) kijelölt várakozóhely
• 95 hrsz-ú (jelenlegi ruháspiac) terület, a szerdai nap kivételével
• Kubikus park parkoló
• Margit malom – Vajas csatorna közötti parkolásra alkalmas terület

Az átalakítással felmerülő (közúti jelzőtáblák, kiegészítő táblák, oszlopok, kiegészítő elemek, felfestés, nyomtatványok, filmfelvevő, munkadíj, stb.) költség: bruttó 1 278 000 Ft.

parkolás-térkép