In memoriam Dr.Tóth János főorvos (1938-2022)

Dr. Tóth János, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház és jogelődje emblematikus alakja, volt igazgatója, a neurológiai osztály volt vezetője 83 éves korában, 2022. január 26-án elhunyt. Főorvos urat szerettei és munkatársai 2022. január 31-én, a kalocsai temetőben kísérték utolsó útjára.

Dr. Tóth János 1938. április 10-én született, Miskén. Orvosi diplomát 1962-ben szerzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán.

Kezdő orvosként munkáját a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Kórház Belgyógyászati Osztályán kezdte. 1967-ben belgyógyászatból, majd 1970-ben neurológiából tett szakvizsgát.

Az ezt követő évben már a Kalocsai Városi Kórház-Rendelőintézetben neurológus szakorvosként dolgozott, nagy szakmai odaadással és empátiával a betegek iránt.

Jó szervező képességének köszönhetően 1984 és 1990 között a kórház igazgatója volt, emellett látta el a napi neurológiai teendőket az osztályon.

Elévülhetetlen érdeme, hogy igazgatása alatt a kórházban létrejött a Patológiai Osztály modern eszközökkel, ezért az egészségügyi minisztertől „Prog Pathológia” díjat kapott tevékenysége elismeréseként. Ugyancsak nagy érdeme volt a kórházban addig nem lévő osztályok, kardiológia, gasztroenterológia, valamint az önálló neurológiai osztály megteremtésében, mely utóbbinak 2003-ig volt az osztályvezető főorvosa.

Orvosi tevékenységét a betegek iránti odaadás, segítőkészség, szakmai felkészültségét a nagyon alapos és átfogó precizitás jellemezte – mindezek gyakorlati alkalmazásával.

Szerénysége és emberi tartása több soron is megnyilvánult, amikor magát mindig háttérbe helyezve kollegáit méltatta és dicsérte.

Dr. Tóth János megromlott egészségi állapota miatt 2016-ban, 78 éves korában fejezte be végleg orvosi hivatását.

Kalocsa város nevében búcsúzunk! Emlékét megőrizzük!