Jóváhagyták a Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési és használati szerződések megkötését

Dózsa_György_KalocsaA Dózsa György és a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola jelentős szervezeti változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A nemzeti köznevelésről törvény értelmében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a KLIK-ből kiválással érintett köznevelési intézményből szakképzési centrumokat alapított, így a két intézmény július 1-jével a kecskeméti Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fenntartásába, a Bajai Szakképző Centrumhoz került, annak tagintézményeként továbbműködve.

Képviselő-testületünk október 29-i ülésén jóváhagyta a Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési és használati szerződések megkötését, így a szerződések alapján Kalocsa Város Önkormányzata vagyonkezelésbe adja, a Bajai Szakképzési Centrum pedig vagyonkezelésbe veszi a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium valamint a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola által használt ingatlanokat és ingóságait.

A vagyonkezelésbe átvett ingatlanok fenntartási és működtetési költségeit a vagyonkezelő szakképzési centrum viseli. Azon épületek esetében, ahol a vagyonkezelőn kívül az önkormányzat működtetésében maradó épületrészek is vannak, a közüzemi költségek megosztásáról a vagyonkezelési szerződésben rendelkeznek majd.