Jövő héten megkezdődik a Szent István király út újrafásítási programja – forgalomkorlátozás, terelés, teljes útzár várható

A Kalocsa, Szent István király úti fásítási program I. ütemének megkezdése előtt a Belvárosi iskola előtti útszakaszon Boromisza Viktor, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály osztályvezetője tartott sajtótájékoztatót.

Felidézte a fásítási program előzményeit, időben egészen 2011-ig visszatekintve, amikor az akkori városi kommunális intézmény felkért egy szakértőkből álló szakmai csapatot, hogy Kalocsa közterein, frekventált területein (Csajda kert, Kossuth Lajos utca, Széchenyi út, Szent István király út) lévő faállományt megvizsgálja, és készítsen a fák állapotáról szakvéleményt. A szakértői csapat egyesével, fahelyenként minden egyes fatípust külön-külön vizsgált. Már abban a szakvéleményben is megfogalmazták, hogy a faállomány jelentős része elöregedett, odvasodott, a törzse korhadt, bármennyire is csalóka a lombkoronának az egészséges, zöld állapota. Különböző megoldási javaslatokat fogalmaztak meg. Egyes fáknál kezelési javaslatot, a menthetetleneket, balesetveszélyeseket megjelölték, hogy ki kell azokat vágni, a betegeknél, de még közvetlen veszélyt nem jelentőknél pedig időközi állapotfelülvizsgálatot javasoltak. Ezt követően a veszélyes fákat kivágták és pótolták azokat. Az ezt követő 8 évben különösebb előrelépés nem történt a fák ügyében.

2018-ban a Parkgondozó Kft. ügyvezetője és kertészeti részleg vezetője jelezte az önkormányzat felé, hogy a Szent István király úti fasor állapota kritikussá vált, az ő javaslatuk alapján már akkor a teljes szakasz újrafásítása merült fel. Ekkor egy újabb kertépítő szakmérnököt kért fel a városüzemeltetési osztály arra, hogy újabb szakvéleményt készítsen, már a 2018-as állapotokról. Elkészítették a szakvéleményt, mely a faállomány 70-80 százalékát menthetetlennek nyilvánította és a kivágásukat javasolta. 2018 második felére elkészült egy újrafásítási terv is, mely 2018. december 6-án került először a képviselő-testület elé. Akkor több képviselő javaslatára lekerült napirendről azzal az indokkal, hogy egy ilyen döntés előtt a lakosság véleményét is ki kell kérni, lehetőséget kell adni számukra, hogy megismerjék a tervdokumentáció tartalmát, és javaslataikkal is segítsék a döntéshozókat.

Ezt követően 2019. január 8-án sor került egy tervismertetéssel egybekötött lakossági fórumra, ahol közel húszan mondtak véleményt az ügyben, melyek között voltak, akik ellenérzésüknek adtak hangot, és voltak, akik ezt szakmai kérdésnek tekintették és a szakemberekre bízták a döntést. A fórum után a szakmailag definiálható észrevételek – többek között a fatípusok mezei juharra és gömbkőrisre változtak– figyelembe vételével a terv egyes részeit a tervező átdolgozta, és ez került ismét a képviselő-testület elé napirendként a 2019. január 24-i ülésen. Ekkor a testület többséggel két határozatot hozott a témában: elfogadták a Szent István király út teljes hosszára az újrafásítási tervdokumentációt, valamint elfogadták, hogy 2019 őszén az I-es jellel ellátott szakasz, azaz a Szentháromság tér és a Batthyány utca közötti szakasz munkálatai megkezdődjenek, melyhez a 15,1 millió forintos összeget a költségvetésben biztosították. És még egy jelentős része is volt a második határozatnak: az egyes szakasszal egyetemben a Szent István király út teljes szakaszán a balesetmentesnek ítélt fák eltávolítását is el kell végezni. Ez természetesen nem teljes facserét jelent, csak a közvetlen veszélyt okozó fák eltávolítására vonatkozik.

Az önkormányzat a korábbi szakértői véleményen túl még másik három, egymástól független szakértőt is felkért a fák állapotának véleményezésére, melyek szintén alátámasztották a már képviselők elé került eredeti szakértői véleményt. Egyik szakvélemény, melyet egy okleveles erdőmérnök készített 2019 áprilisában, így fogalmaz: „a szemrevételezett ostorfák állapota leromlott, erősen korhadt állapotúak, állékonyságuk kritikus, szemmel láthatóan a gesztrész minden egyes egyednél elkorhadt, néhány olyan fiatal egyeddel találkoztunk, melyekre nem vonatkozik a fenti megállapítás, de az idősebb egyedek kivétel nélkül közvetve balesetveszélyt okozhatnak, erősebb szélben eltörhetnek, akár tőből is kitörhetnek. Közterületről eltávolításuk azonnal indokolt.”

A képviselő-testület döntése értelmében a közbeszerzést az osztály előkészítette, és kiírta, majd a közbeszerzési határidő lejártával a Gazdaságfejlesztési és Munkahelyteremtési Bizottság hozta meg a döntést, amelyben a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozás nyerte el ezt a munkát, akivel 2019. augusztus 6-án kötötték meg a szerződést, benne 2019. november 4-i munkaterület átadási határidővel. A szerződés értelmében a munkát legkésőbb 2020. április 1-jéig el kell végeznie, de az időjárás függvényében akár sokkal hamarabb is elkészülhet a munka.

Ezek a munkák fognak most megkezdődni. A munkaterületen két vállalkozás fog dolgozni. A 102 db celtisz kivágását, mely az I-es szakaszon van, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. fogja elvégezni, a területet megtisztítani, ezt követően a külső vállalkozó fogja a bent maradt tuskókat eltávolítani, a közművek elhelyezkedésétől függően kézi vagy gépi erővel, valamint a termőföldet pótolni és a testület által jóváhagyott előnevelt, 14-16 cm törzskerületű mezei juhar csemetéknek a telepítését, karózását és a rügyezésig való gondozását.

A testületi döntés értelmében a polgármesteri hivatal szervezeti egysége a szükséges előkészületeket megtette. A munkálatok 2019. október 28-án, hétfőn a fakivágásokkal megkezdődnek két szakaszban.

Az első szakaszban az Esze Tamás utcától a Batthyány utcáig október 28-tól október 31-ig teljes útzár mellett a vagyonhasznosítási kft. munkatársai fogják a fákat eltávolítani (a belvárosi iskolában tanítási szünet van ezen a héten, így a legideálisabb időszak ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez).

A második szakaszban az Esze Tamás utcától a Szentháromság térig terjedő útvonalon  november 4. és november 8. között fognak dolgozni, szintén teljes útzár mellett. A forgalomkorlátozási intézkedéseket megteszik, a belépési pontoknál a kft. munkatársai fogják biztosítani a területet – természetesen az ottlakók biztonságos bejutását biztosítani fogják.

Sajtóközlemény