Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK)

Kalocsán az SOS Információs és Innovációs Egyesület a Közéletre Nevelésért Alapítvánnyal együttműködve a kilencvenes évek végétől a településen található általános és középiskolák diákvezetőinek kezdett el diákönkormányzati képzéseket szervezni és megvalósítani. A kétnapos képzések mellett több éven át egyhetes nyári táborokra is sor került Csillebércen. A diákok mellett a település diákönkormányzatot segítő pedagógusai számára is valósítottunk meg fejlesztő képzéseket. Ezen folyamat eredményeképpen 1999. október 18-án alakult a Gyermek-, és Ifjúsági Önkormányzat – továbbiakban csak GYIÖK.

gyiok2

A GYIÖK megalakulásának elsődleges célja az volt, hogy létrejöjjön egy olyan szervezet, mely segíti a városi oktatási intézmények közötti információáramlást, közös szabadidős és tanulmányi programokat szervez, megismerteti a diáksággal jogait és elősegíti azok érvényesülését, diákmunkát segítő pedagógusokat készít fel a diák-önkormányzati tevékenységgel kapcsolatban, valamint segíti a város diákügyekkel foglalkozó szervének munkáját. Ezek megvalósítása érdekében találkozási lehetőséget biztosít a tagság számára, kapcsolatot létesít más hasonló szervezetekkel, programokat, projekteket és képzéseket tervez, szervez és megvalósít.

A szervezet választás útján alakul, tagjai a város oktatási intézményeiből (iskolánként 2-2 választott képviselő, és 1 fő ifjúsági polgármester) kerülnek ki.
Természetesen nem csak két-két fő tagja van iskolánként a szervezetnek, a megválasztott képviselőket számtalan önkéntes támogatja. Az így létrejött csapat programokat szervez, képzéseken vesz részt és együttműködik más szervezetekkel. A szervezet egy vagy kéthetente (az adott feladat nagyságától és fontosságától függően) gyűléseket tart, ahol az aktuális kérdésekről, programokról esik szó.

Határozat- és működőképes az önkormányzat, ha a választott tagok 50 százaléka + 1 fő jelen van.  A döntések a jelenlévő választott tagok többségi egyetértésével születnek. Az önkormányzati ülést a polgármester, vagy az alpolgármester hívja össze. Napirendi pontokat lehet javasolni asz ülés előtt, írásban leadva. A megbeszéléseken az ifjúsági önkormányzati tagokon kívül az ifjúsági referens is részt vesz, illetve meghívás esetén Kalocsa Város Önkormányzatának felnőtt képviselője is jelen lehet.
Ha az aktuális teendők igénylik, az ifjúsági önkormányzat külön alkalmakat is összehív a feladatok elvégzésére.
A gyűlések közti időszakokban leginkább e-mailben, és facebookon tartják a kapcsolatot a GYIÖK tagjai. A jövőbeli tervek között szerepel egy ifjúsági honlap beindítása, ami egy mindenki számára elérhető felülettel járul hozzá a szervezet párbeszédrendszerének bővítéséhez.

A GYIÖK az iskolákkal a képviselőkön, illetve a diák munkát segítő pedagógusokon (DMSP) keresztül tartja a kapcsolatot. Az ifjúsági referens havonta beszámol Kalocsa Város Önkormányzatának a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működéséről, részt vesz a Humánerőforrás Bizottság és az önkormányzat azon ülésein, ami a gyermekek, fiatalok helyzetével foglalkozik; továbbá kapcsolatot tart a közigazgatás erre kijelöl szerveivel (Gyermekjóléti szolgálat, Családsegítő szolgálat), az ifjúságsegítő tanárokkal, a településen található ÁNTSZ-szel, rendőrkapitánysággal, Vöröskereszttel, Kábítószer Egyeztető Fórummal, valamint a Kalocsai Sport Egyesület szakosztályaival – akik rendszeresen konzultálnak, feladatokat egyeztetnek, programokat szerveznek a gyermek- és ifjúsági korosztály részére.

 

Cikkhez tartozó hivatkozások