Ifjúsági referens

Az a szerep, amelyet az ifjúsági referens tölt be a város életében, nagyon fontos a gyermek- és ifjúsági feladatok elvégzése terén.

Kalocsa város ifjúsági referense: Nemes Kata
Elérhetőségek
6300 Kalocsa Hunyadi u. 82. (Közösségi Ház)
E-mail: referens.gyiokkalocsa@gmail.com

Az ifjúsági referens munkaterve állandó és változó elemekből áll. Az általános feladatok és az azokból lebontott konkrét teendők a munkakörnek azon részei, amelyek folyamatosan jelen vannak az ifjúsági referens munkavégzésében. A változó elemek az adott évben beépülő feladatok. Az a szerep, amelyet az ifjúsági referens tölt be a város életében, nagyon fontos a gyermek- és ifjúsági feladatok elvégzése terén. Lényeges szempont, hogy aki ezt az állást betölti, szellemben közel álljon az általa képviselt korosztályokhoz, így félig kortárs, félig a felnőtt a gyerekek/fiatalok szemében. A munkakör legfontosabb eleme a koordinátori szerep. Olyan összekötő erő, amely összehangolja az érintett korosztályokkal foglalkozók tevékenységét a gyerekek-fiatalok szervezett és spontán csoportjaival, elkerülhetővé téve ezzel sok felesleges kitérőt, ismétlődést.

 I. Általános feladatok

– Koordinálni a településen a helyi önkormányzat, az intézmények, a hivatalos és civil szervezetek ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos tevékenységét.

– Szorgalmazni a kalocsai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (továbbiakban GYIÖK) közreműködésével a gyermekeket és az ifjúsági korosztályt érintő jogok és kötelezettségek megismerését, támogatni érvényre juttatásukat.

– Támogatni, fejleszteni az ifjúság önszerveződését.

– Kistérségi, régiós, országos és határokon túli kapcsolatrendszerek kiépítése.

– Erőforrások felkutatása (helyi, pályázatok) a gyakorlati munkához.

II. Konkrét feladatok (az általános feladatok célkitűzései alapján)

1.

a) Részvétel a Humánerőforrás Bizottság ülésein, kiemelten az ifjúságpolitikai kérdésekkel foglalkozókon.

b) Részvétel a városi önkormányzat azon ülésein, amelyeken a gyermekek és a fiatalok helyzetével foglalkoznak.

c) A közigazgatás erre kijelölt szerveivel (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat) napi kapcsolat kiépítése, közös programok szervezése.

d) Rendszeres kapcsolatban lenni az oktatási intézményekben az ifjúságsegítő tanárokkal – információcsere, stratégiák kidolgozása problémahelyzetekre.

e) A településen található rendőrkapitánysággal, ÁNTSZ-szel, Vöröskereszttel, Kábítószer Egyeztető Fórummal meglévő kapcsolat és munka fejlesztése.

f) A Kalocsai Sport Egyesület szakosztályaival az egyesület elnökének segítségével együttműködés, érintett korosztályos szakosztályi tagok figyelemmel kísérése, szükség esetén támogatása (pl. versenyeken való részvétel).

g) Információcsere szintjén együttműködés fenntartása a Mozgáskorlátozottak Egyesületével, a Nagycsaládosok Egyesületével, az Értelmi Fogyatékosok Egyesületével, a különböző népművészeti egyesületekkel.

2.
a) A GYIÖK üléseken feldolgozni az iskolában történteket, értékelni az iskolai diákönkormányzatok (DÖK) munkáját – javaslattétel az önálló munka fázisaira, a véleménynyilvánítás formáira.

b) Fórumokat, tréningeket szervezni helyi és meghívott előadók részvételével a téma feldolgozására.

3.
a) Az oktatási intézményekben működő diákönkormányzatok, és a diákmunkát segítő pedagógusok együttműködésének segítése tematikus összejövetelek alkalmával.

b) Helyi pályázatok kiírása a társadalom – ifjúság – demokrácia témakörön belül, pályamunkák értékelése, jutalmazása, széles körben való megismertetése.

c) Szabadidős programok szervezésével teremteni lehetőséget újabb közösségek kialakulására, ezek motiválása, figyelemmel kísérése, segítése (pl. olvasó, filmnéző, sportoló, kiránduló, zenélő kisközösségek), továbbá erre alkalmas Közösségi tér kialakítása és működtetése.

4.
a) Kalocsa kistérségi központ. Óvodai és általános iskolai közoktatási társulás működik a város és a közvetlen közelében lévő öt település között, valamint többcélú kistérségi társulás a vonzáskörzet összesen 18 települése között, konkrét feladatok ellátására. A fiatalokkal kapcsolatos széles körű együttműködés megvalósítása kidolgozandó feladat.

b) A régióban működő ifjúsági szervezetekkel kiépíteni a kapcsolatot, konferenciák, tréningek alatt tapasztalatcsere. A régióban kiírt pályázatok segítségével forrás biztosítása a munkához, magasabb szintű pályázatok elkészítése esetén felsőbb segítség.

c) Országos szintű kapcsolat a MOBILITÁS munkájára épülve, rendszeres segítségük és tapasztalatuk által.

d) Nemzetközi kapcsolatok ápolása, a testvérvárosok (Székelykeresztúr, Kirchheim unter Teck, Kúla, Betlehem) fiataljaival.

5.
a) Kalocsa Város Önkormányzata az éves költségvetésében állandó forrást biztosít a működéshez, támogatja a programokat. Ezen felül a Humánerőforrás Bizottság alkalmanként támogatást nyújt év közben felmerült költségeinkhez. (pl. sport és szabadidős programok, nyári tábor) Régiós és országos pályázati kiírások révén további források biztosítása (pl. eszközök beszerzésére, továbbképzésekhez előadók meghívására, információs anyagok beszerzésére).

Feladatok lebontása, határidők

A fentebb felsorolt feladatok elvégzése folyamatosan történik. Ezen felül vannak a kifejezetten meghatározott idejű teendők.

Január

– A tanulmányi félév értékelése.
– Képzések szervezése.
– Szponzorok begyűjtése

Február

– A továbbtanulással kapcsolatos kerekasztal-beszélgetés szervezése és lebonyolítása a 11-12. osztályos tanulóknak.
– A Fordított nap és az Önkéntes Napok előkészítő munkálatainak megkezdése.
– Szervezetműködés áttekintése, fejlesztése. (Tisztségviselők válastzása, új címek megnevezése.)

Március

– Szakmai képzések szervezése a helyi diákvezetőknek és az őket segítő diákoknak.
– Az Önkéntes Napok szervezési munkálatainak elvégzése.

Április

– A Fordított nap szervezési munkálatainak elvégzése, lebonyolítása.

Május

– Részvétel a gyermeknapi rendezvényeken.

– Majálison családok számára vetélkedő szervezése családok számára.

– A Sárkányhajó kupa előkészítő munkálatainak megkezdése.

Június

– Sárkányhajó kupa szervezése és lebonyolítása.

– Nyári tábor előkészítése.

– A tanév értékelése.

Július

– Nyári tábor előkészítése.

Augusztus

– Székelykeresztúri tanulmányi kirándulás, az általános iskola 6. illetve 7. évfolyam diákjaival.
– Tematikus nyári tábor a GYIÖK tagjaival és a munkát segítő diákokkal és pedagógusokkal.

Szeptember

– Tanévkezdés, élményfeldolgozás

– Az októberi Sportnap előkészítő munkálatainak megkezdése.

– Autómentes nap szervezésében és lebonyolításában való részvétel.

Október

– Sportnap megszervezése, lebonyolítása, értékelése.

November

– Képzés és fórum képviselők számára.

– Együtt készített program az ÁNTSZ-szel a füstmentes nap alkalmából.

December

– Mikulás-napi meglepetés készítése és eljuttatása az óvodákba.
– Továbbtanulási fórum megszervezése középiskolás diákok számára.