Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  (KEF) új lehetőség a közös gondolkodásra és cselekvésre, mind a drogprevenció, mind a terápiás problémakezelés terén.

kef_logo

Kalocsa városában, hasonlóan az ország más településeihez, az elmúlt másfél-két évtizedben egyre nyilvánvalóbbá vált a lakosság körében, de különösen a 12-24 évesek között az egészségkárosító rizikótényezők emelkedése.
A fiatalkori dohányzás, alkoholfogyasztás mellett városunkban is megjelent új pszichoaktív veszélyként a kábítószerek fogyasztása, annak felmérhetetlen veszélyeivel. A politoxicománia egyre több fiatal életét, álmait teszi tönkre örökre. A különböző devianciák mentális problémák érzékelése, különösen az iskolaegészségügyi ellátás, valamint az iskolai oktató-nevelő munkában követhető végig az elmúlt 15 évben. Ez indokolta olyan Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) létrehozását, melyben megvalósul a kormányzat, az önkormányzat, az ÁNTSZ, a különböző szakmai és civil szervezetek, a helyi közösségek, az egyházak, a családok és egyének közös erőfeszítésén alapuló együttes cselekvés és problémakezelés lehetősége.

kef

A KEF új lehetőség a közös gondolkodásra és cselekvésre, mind a drogprevenció, mind a terápiás szakemberek számára. Kalocsa Város Önkormányzata 2002. március 21-i ülésén KEF fórumot hozott létre. A kalocsai KEF felállítása és működtetése érdekében pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodához 2002. áprilisában. E pályázaton 2.200.000,-Ft /2002, 2003 évre / vissza nem térítendő támogatásban részesült a város a helyi KEF működésének segítésére.Azóta is minden évben sikeresen pályáz.
A fórum fő célját magába foglalja Kalocsa Város Kábítószerügyi Stratégiáját is.