Egyházi tematikák

A Kalocsa Szíve Program – a Haynald Városfejlesztési Terv részeként – a város gazdasági versenyképességének javítását célul tűző stratégia megvalósításában fontos szerepet játszik.

A projekt fő célkitűzése a minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, egyedi, nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakciók kialakítása, valamint a befektetők számára inspiráló turisztikai attrakciók számának növelése, idényjellegének csökkentése.
A Kalocsa Szíve program megvalósításának célja, az ország kiemelkedő vallási, kulturális, népművészeti értékeinek fenntartható gazdagítása, a város turisztikai attrakcióinak színesítése, az elérhető szolgáltatások körének bővítése, fejlesztése.

Kalocsa abban a szerencsés helyzetben van, hogy sok más várossal ellentétben nem a semmiből kell a vonzerőit megteremtenie, valamint azon gondolkodnia, hogy mivel tudná a látogatók minél nagyobb számát megmozgatni, és nem kell ehhez világraszóló építkezésekbe kezdenie, hiszen Kalocsán az értékek, látványosságok már évszázadok óta megvannak. Ezért elsősorban a legfontosabb feladat ezen örökség megmutatása és kihangsúlyozása, az új évezred turisztikai trendjeinek megfelelő formába öltése, valamint olyan új elemekkel való kiegészítése, amelyek jól illeszkednek meglévő kínálatunkhoz, és a modern turista igényeihez. A fejlesztések célja a turisztikai szezon meghosszabbítása is, hogy az ágazatban dolgozók számára minél hosszabb ideig tudjon jövedelmet biztosítani.

A Kalocsa Szíve Program megvalósításával a város elnyerné megérdemelt pozícióját a turisztikai versenyben. A beruházás révén olyan komplex termék jön létre, melynek révén a térség turisztikai színvonalát tartósan emeli, nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is jelenős attrakció kerül kialakításra. A város idegenforgalma jelentősen elmarad attól, ami a látnivalók színes tárháza miatt várható lenne.

A projekt sajátossága, hogy a projektelemek egy helyszínen valósulnak meg, mégis témájukban, sajátosságaikban, vonzott célcsoportban némileg eltérnek. A felújított és turisztikai hasznosítás alá vont épületek komoly turisztikai programkínálatot jelentenek, ami által tartalmas, élménydús kalocsai tartózkodás vár az ide látogatókra.

A projekt átfogó céljai

– Kalocsa turisztikai kínálatának színesítése, nemzetközi versenyképességének javítása;
– Versenypozíció erősítése, felzárkózás, más turisztikailag frekventált településekhez;
– Kiemelkedő jelentőségű vallás-, kultúr-, népművészet-, és építészettörténeti értékeinek turisztikai vonzerővé fejlesztése;
– Látogatóbarát muzeális gyűjtemény kialakítása;
– A már meglévő turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése;
– Olyan komplex turisztikai termék létrehozása, mely Kalocsa igazi értékeit egy csokorba foglalva mutatja be;
– Kalocsa város vendégforgalmának növelése az új vonzerő által generált látogatók számával;
– A belváros, és az itt lévő műemléki épületek esztétikai állapotának javítása;
– Látogatóközpont létesítése, mely egyben közösségi térként is funkcionál;
– Városi közösségi tér kialakítása;
– Családbarát szolgáltatások telepítése (gyermekmegőrző, pelenkázó);
– A vonzerő által közvetített ismeretek által az ide látogatók tudásának bővítése: egyháztörténet, Magyarország történelme, népművészeti ismeretek bővítése, a paprikatermesztés egyedi bemutatása.

Érsekkert

Az Érsekkert, Kalocsa zöld szíve fénykorát a híres botanikus Haynald érsek idején élő, országosan is párját ritkítóan gyönyörű park, sok kalocsai fiatalkorának fontos színhelye. Az egyedülálló hangulatú és klímájú zöldterület rehabilitációját követően méltó helyet biztosíthatna városi, térségi és akár országos jelentőségű rendezvényeknek, szabadtéri fesztiváloknak, és olyan folyamatosan működő attrakcióknak is, amelyekkel megalapozható lehetne a magas látogatószám, és ezen keresztül a hosszú távon rentábilis fenntartás.

kalocsa_szive_ersekkert

A szabadtéri színpad felújítására már készültek tervek, valamint az önkormányzatnak célja az egykori Platán étterem és a szökőkút helyreállítása is a XXI. századi igényeknek megfelelően. Emellett a központi fasor minőségi fejlesztése és közművesítése a szabadtéri rendezvények kiszolgálásaként, a park növényzetének és útjainak helyreállítása, valamit a teljes terület biztonságos kerítéssel történő körbevétele az értékek megóvása érdekében. Ezen kívül gyermekek és családok számára, szórakozási lehetőséget nyújtó szabadidős terek, kreatív játszóterek, állatsimogató, és egyéb látványosságok megvalósítása a cél. Az elképzelések között szerepel továbbá az egykori érseki parádés istálló és lovarda hattornyú épületegyüttesének helyreállítása, és kézműves udvarként történő fejlesztése, ahol népi mesterségekkel és iparművészetekkel ismerkedhetnének a turisták és a tanulni vágyók a fazekasságtól a kosárfonáson és a pingáláson át a ló patkolásig. További fontos cél az egykori érseki magtár országos jelentőségű ipari műemlék épületének hasznosítása képzőművészeti alkotótelep és kiállítótér funkcióval. A kézműves udvar és az alkotótelep a turisztikai funkciók mellett oktatási és képzési funkciók betöltésére is alkalmas lehetne, ezzel szolgálná az egész éves kihasználtságot, és jól illeszkedne Kalocsa iskolaváros jellegébe is.

kalocsa_szive_platan

Az Érsekkert fejlesztését követően a jelenlegi honvédségi területet is be kell kapcsolni a turisztikai fejlesztésekbe. Ez a terület kiváló adottságokkal rendelkezik, fizikailag csak a Vajas-csatorna élő vízfolyása választja el az Érsekkerttől és az Érseki Palotától, ugyanakkor már nem tartozik a műemléki védettség alá eső zónához, így olyan fejlesztésekre is alkalmas, amelyek az Érsekkertben nem megvalósíthatóak. Ilyenek például a játszóparki elemek, a katonai kalandpark, vagy akár a szállodaépítés is. Az önkormányzat célja tehát e területek tulajdonba vétele az Honvédelmi Minisztériumtól, és alapvetően magánbefektetők segítségével a történelmi városközpont nyújtotta turisztikai kínálat további színesítése, valamint minőségi szállodai kapacitás létrehozása.

Szentháromság tér

Kalocsa belvárosának szíve a Szentháromság tér, amely 18. századi olasz barokk épületeivel megadja városunk történelmi hangulatát, azonban a tér több lényeges eleme teljes felújításra szorul. Ide sorolandó a tér nevét adó Szentháromság szobor, amely teljes rekonstrukcióra szorul, és a tér szakrális jellegéhez méltó központi részén kell elhelyezni. Szükséges továbbá a tér kockakő burkolatának felújítása is. A tér arculatát meghatározó épületek egy részének felújítása már megtörtént, ezt a munkát folytatni szükséges a volt kanonoki palota homlokzati felújításával.

Érseki Látogatóközpont

Kalocsa Magyarország második számú és legrégebbi egyházi központja, legfontosabb értékei ezért az ezer éves egyházi múltjához kötődnek. A Főszékesegyházban, az Érseki Palotában, és az Érseki Kincstárban találhatók meg azok a páratlan látványosságok, amelyek a turisták számára Kalocsát különlegessé teszik. A Kalocsa Szíve Program első ütemének része egy modern látogatóközpont kialakítása, amely a Kincstárnak jelenleg is helyt adó Katona István kanonoki palota műemlék épületének fejlesztésével és bővítésével jöhet létre. A megújuló épület adhatna helyet a jelenleg több helyszínen megtalálható érseki gyűjteményeknek, és innen indulnának tovább a szervezett látogatási útvonalak a Főszékesegyházba és az Érseki Palotában lévő könyvtárba, és a város további pontjaira. Mindezt természetesen a modern technika vívmányainak felhasználásával fejlesztenénk tovább, többnyelvű audioguide-dal, és vizuális élményelemekkel is kiegészítve kerülhetnének bemutatásra akár az Érseki Palota azon részei is, amelyek egyházi funkciójuk miatt nem látogathatóak.