Népi, kulturális tematikák

A Kalocsa Szíve Program – a Haynald Városfejlesztési Terv részeként – a város gazdasági versenyképességének javítását célul tűző stratégia megvalósításában fontos szerepet játszik.

A projekt fő célkitűzése a minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, egyedi, nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakciók kialakítása, valamint a befektetők számára inspiráló turisztikai attrakciók számának növelése, idényjellegének csökkentése.
A Kalocsa Szíve program megvalósításának célja, az ország kiemelkedő vallási, kulturális, népművészeti értékeinek fenntartható gazdagítása, a város turisztikai attrakcióinak színesítése, az elérhető szolgáltatások körének bővítése, fejlesztése.

Kalocsa abban a szerencsés helyzetben van, hogy sok más várossal ellentétben nem a semmiből kell a vonzerőit megteremtenie, valamint azon gondolkodnia, hogy mivel tudná a látogatók minél nagyobb számát megmozgatni, és nem kell ehhez világraszóló építkezésekbe kezdenie, hiszen Kalocsán az értékek, látványosságok már évszázadok óta megvannak. Ezért elsősorban a legfontosabb feladat ezen örökség megmutatása és kihangsúlyozása, az új évezred turisztikai trendjeinek megfelelő formába öltése, valamint olyan új elemekkel való kiegészítése, amelyek jól illeszkednek meglévő kínálatunkhoz, és a modern turista igényeihez. A fejlesztések célja a turisztikai szezon meghosszabbítása is, hogy az ágazatban dolgozók számára minél hosszabb ideig tudjon jövedelmet biztosítani.

A Kalocsa Szíve Program megvalósításával a város elnyerné megérdemelt pozícióját a turisztikai versenyben. A beruházás révén olyan komplex termék jön létre, melynek révén a térség turisztikai színvonalát tartósan emeli, nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is jelenős attrakció kerül kialakításra. A város idegenforgalma jelentősen elmarad attól, ami a látnivalók színes tárháza miatt várható lenne.

A projekt sajátossága, hogy a projektelemek egy helyszínen valósulnak meg, mégis témájukban, sajátosságaikban, vonzott célcsoportban némileg eltérnek. A felújított és turisztikai hasznosítás alá vont épületek komoly turisztikai programkínálatot jelentenek, ami által tartalmas, élménydús kalocsai tartózkodás vár az ide látogatókra.

A projekt átfogó céljai

– Kalocsa turisztikai kínálatának színesítése, nemzetközi versenyképességének javítása;
– Versenypozíció erősítése, felzárkózás, más turisztikailag frekventált településekhez;
– Kiemelkedő jelentőségű vallás-, kultúr-, népművészet-, és építészettörténeti értékeinek turisztikai vonzerővé fejlesztése;
– Látogatóbarát muzeális gyűjtemény kialakítása;
– A már meglévő turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése;
– Olyan komplex turisztikai termék létrehozása, mely Kalocsa igazi értékeit egy csokorba foglalva mutatja be;
– Kalocsa város vendégforgalmának növelése az új vonzerő által generált látogatók számával;
– A belváros, és az itt lévő műemléki épületek esztétikai állapotának javítása;
– Látogatóközpont létesítése, mely egyben közösségi térként is funkcionál;
– Városi közösségi tér kialakítása;
– Családbarát szolgáltatások telepítése (gyermekmegőrző, pelenkázó);
– A vonzerő által közvetített ismeretek által az ide látogatók tudásának bővítése: egyháztörténet, Magyarország történelme, népművészeti ismeretek bővítése, a paprikatermesztés egyedi bemutatása.

Viski Károly Múzeum

A világhírű kalocsai mintával díszített ruhadarabok, bútorok, porcelánok, a környék régészeti leletei, a jezsuiták egyedülálló ásvány-, és érmegyűjteményei mind itt találhatóak meg.

viski_karoly_muzeum

A Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Igazgatósághoz tartozó múzeum épületét ez a folyamatosan bővülő gyűjtemény mára már kinőtte, így szükségszerű az épület korszerűsítése és bővítése, valamint látogatóbarát fejlesztésével az Érseki Látogatóközponthoz hasonló színvonalra emelni városunk népi hagyományainak és természeti értékeinek bemutatóhelyét.

Népművészeti Tájház

A partos ház látványosan mutatja be a XX. századi parasztház idealizált berendezéseit és a világszerte ismert kalocsai népművészet jellemzőit. Híres az itteni hímzés, tojás-, bútor- és falfestés. Magyarországon egyedül itt pingálják az asszonyok a lakószobák falát, a házak tornácát. A hímzéssel a gyolcsingeket, pruszlikokat, kötényeket, főkötőket, kendőket, valamint az ágyra való ruhákat díszítik.

tajhaz

Napjainkra szükségessé vált a ház teljes rekonstrukciója, és a Kalocsa Szíve Program részeként kialakuló látogatási útvonalakba való bekapcsolása.

Schöffer hagyaték

Nicolas Schöffer a kalocsai születésű francia képzőművész egykori háza városunk főutcáján található, és a teljes életművét bemutató gyűjteménynek ad otthont, amelyet Schöffer még életében ajánlott fel szülővárosának. A kalocsai buszpályaudvar mellett felállított kiemelkedő alkotása, a 24 méteres Chronos 8 elnevezésű kibernetikus fénytorony a város egyik fontos művészeti emléke, amelyet azonban már kikezdett az idő vasfoga, ezért felújításra szorul, amelyet jelentőségéhez méltóan szintén a Kalocsa Szíve Program részeként kívánunk megvalósítani.

kalocsa_szive_schoffer

A torony energiaigényét a zöldgazdaság-fejlesztési koncepciónkkal összhangban napelemes rendszerrel kívánjuk előállítani. A toronyhoz kapcsolódóan meg kell újítani a Schöffer Gyűjteményt is, az annak helyet adó épület fejlesztésével egyetemben.