Szálláshely fejlesztés

szallasheky

A kalocsai turizmus fellendülésének legnagyobb gátját a minőségi szálláshelyek hiánya jelenti. Az érseki városban a kereskedelmi szálláshelyek összes kapacitása 145 férőhely, a magánszálláshelyeké pedig 22 férőhely. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy háromnál több autóbusz utasainak nem tudunk egyszerre szállást biztosítani. A turizmus hosszútávon fenntartható fejlődéséhez tehát a szálláshelyeink kapacitását is bővíteni kell. A férőhelyek számának növelésén túl természetesen a minőségi fejlesztés és szolgáltatásbővítés is alapfeltétel, amelynek a 21. század turisztikai elvárásainak megfelelően kell megvalósulnia.
A mindenkori önkormányzatnak ösztönöznie kell tehát a meglévő szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztését, valamint új szálláshelyek létrehozását. Ehhez minden szükséges támogatást biztosítani kell a szálláshelyfejlesztő vállalkozók részére, ami egy önkormányzattól elvárható, így a területrendezés, engedélyeztetés, kedvező infrastrukturális és gazdasági környezet kialakítása, valamint a politikai érdekérvényesítés területein is segítve a fejlesztések megvalósulását. A városban meglévő szálláshely kínálat mellett fontos lenne a térségben fellelhető falusi szálláshelyek számának növelése is, mivel ez a szállásforma egyre nagyobb népszerűségnek örvend.
A Kalocsa Szíve programban a szálláshelyfejlesztés is fontos, önálló fejezetként jelenik meg.