Kalocsa Város 2015. évi költségvetése

képviselő-testület-kiemelt képKalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én megalkotta 2015. évi költségvetési rendeletét. A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor a legfőbb szempont a takarékos gazdálkodás érvényesítése, a fenntartható költségvetési pálya elérése volt. Figyelembe kellett venni azonban azt is, hogy a korábbi években felhalmozott, 2015. évet terhelő fizetési kötelezettségek (pl. a veszteséges önkormányzati gazdasági társaságok saját tőke állományának törvényes szintre emelése) a rendelet-tervezetbe beépítésre kerüljenek.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és a bevételi források tervezetének meghatározásához egyeztető tárgyalások folytak az intézmények szakmai, gazdasági és érdekképviseleti vezetőivel.

A törvényi előírás szerint az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz, valamint az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket az önkormányzat költségvetési rendeletében kell megtervezni. A bevételek között kerültek megtervezésre az önkormányzati, intézményi saját bevételeken felül a helyi adóbevételek, a feladatalapú normatív támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb központi támogatások, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei.

Kalocsa Város 2015. évi költségvetési rendelete IDE KATTINTVA olvasható PDF formátum.