KALOCSA VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM ADOMÁNYOZÁSA 2018-BAN

2013-ban alkotta meg Kalocsa Város képviselő-testülete a „Kalocsa Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletét, mely alapján – legfeljebb kétévente – olyan köztiszteletben álló, példamutató magatartású, cselekedetű személy részére adományozható városunk kitüntetése, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, teljesítményével vagy egész életművével városunkon belül, országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Kalocsa Város fejlődéséhez s jó hírnevének, tekintélyének növeléséhez.

A díszpolgári cím adományozására először 2014-ben került sor, amikor dr. Semjén Zsolt kormányfő-helyettes, országgyűlési képviselő vehette át az elismeréssel járó okmányt és pecsétgyűrűt.

2016-ban Lakatos György fagottművészt tüntette ki városunk példamutató közösségi munkájáért, a helyi kulturális életben folytatott kiemelkedő tevékenységéért valamint a Kék Madár Fesztivál általi karitatív, beteg gyermekeket segítő munkájáért Önkormányzatunk.

A díszpolgári cím adományozását tárgyév január 15-ig a Kalocsai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslattal, meghatározott formában és
tartalmi elemekkel a polgármester, a képviselő-testület bizottsága, a képviselő-testület tagja, bejegyzett társadalmi szervezet és a város választójoggal rendelkező polgárainak 1 %-a kezdeményezheti

A díszpolgári cím odaítéléséről a tárgyév február 15-ig a képviselő-testület zárt ülésen, minősített többséggel dönt majd. A díszpolgári cím átadására polgármesteri nyilvános méltatással március 15-én, ünnepélyes keretek között kerül sor.

JAVASLATTÉTELI LAP