Kalocsa Város értékvédelmi rendelete

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén – augusztus 26-án – a képviselők meghozták a döntést az épített örökség helyi védelmének szabályairól. Az értékvédelmi rendelet lényege, hogy Kalocsán megőrizzük az épületeknek és annak környezetének, valamint a tájaknak az eredeti állapotát. A rendelet fő célja, hogy a városképet, és a település karakterét védje, és segítse elő az épületek helyreállítását és javítását.

Kalocsa Város Főépítésze és a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály szakemberei tartottak egy lakossági fórumot, ahová meghívták az érintett ingatlantulajdonosokat és kidolgozták a rendelet tervezetét.

A védelemre szoruló elemek kiválasztása több szempont alapján történt.

A kritériumok között fontos szerepet játszott, hogy egy adott kornak, vagy építészeti stílusnak ritka fajtája legyen. Esetleg valamilyen fontos történelmi eseményhez lehessen hozzákapcsolni. Magában az utcaképben fontos szerepet töltsön be, ill. olyan magas minőségű építészetet képviseljen, amely magában védettséget érdemel.

Ezen tényezők alapján választották ki azokat az épületeket, amelyek értékvédelem alatt állnak. Az épületeken való tevékenységek (pl. nyílászáró cseréje, a homlokzat festése) a továbbiakban is bejelentések nélkül el lehet majd végezni, de az épített örökség helyi védelmének szabályait be kell tartani.