KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ELADÁSÁRA-KALOCSA, ALKOTÁS UTCA

Nyilvános pályázati kiírás önkormányzati tulajdonban lévő lakás értékesítésére

Pályázat kiírója: Kalocsa Város Önkormányzata ( 6300-Kalocsa, Szent István király út 35.)

Pályázat lebonyolítója: Kalocsai Polgármesteri Hivatal (6300-Kalocsa, Szent István király út 35.)

Ingatlan adatai: 

kalocsai:1460/A/31 hrsz alatti ingatlan

Cím: Kalocsa, Alkotás u. 4. 4. emelet 14. 

Ingatlan jellemzői:

Az ingatlan Kalocsa észak-keleti részén a Széchenyi lakótelepen a központtól 1500 m-re található. A lakás negyedik emeleten található, két szobás, hasznos alapterülete 54 nm, erkélyes.

Víz, elektromosellátás megoldott, gázellátáshoz a gázcsonk a lakáshoz tartozó lépcsőházban található. Nagyon lelakott állapotú, műszakilag gyenge-közepesnek mondható. Külső-belső nyílászáró csere, épületgépészeti vezetékhálózat csere, padló és falburkolat csere szükséges, azaz teljes felújítást igényel. Zárószinti lakás, a mennyezeten beázásból adódó vakolathullás van. 

Ingatlan minimális vételára: 8 000 000,- Ft

Az ingatlan megtekinthető: 2022. április 28-án 14-16 óra között és 2022. május 5-én 14-16 óra között a helyszínen

Az ingatlant elővásárlási jog: terheli / nem terheli.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: 78-601-301/108-as mellék Dr. Látó Anita

és 601-301/106-as mellék telefonon, hétfő, szerda, péntek 8-12 óra között.

Az ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Polgármesteri Hivatal- I. emelet 1. iroda ( aljegyző)

A pályázatok benyújtásának ideje: 2022.május 23.-tól 2022. június 7-ig hétfő, szerda, péntek 8-12 óra között.

Ajánlati kötöttség az ajánlati határidőt követő 60 napig áll fenn.

Az ajánlatokat egy példányban eredetiben aláírva kell megtenni a mellékelt ajánlattételi nyomtatványon.

Az ajánlatok bontása:2022. június 9. 14 óra , helye a Kalocsai Polgármesteri Hivatal I.e .33. irodája.

Az ajánlatok bontása nyilvános, ahol a Kiíró részéről a Gazdaságfejlesztési és Turizmusfejlesztési Bizottság egy tagja, és a lebonyolító Kalocsai Polgármesteri Hivatal 1 tagja legalább részt vesz.

Amennyiben több azonos összegű legmagasabb ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlattevők között külön liciteljárásra kerül sor, ahol a kiinduló ár a megajánlott vételár, a licitlépcső 100.000,-Ft.

A liciteljárásról külön időpontjáról az érintettek értesítést kapnak.

A nyertes ajánlattevő az, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.

A vételár fizetésének módja: A szerződéskötéssel egyidejűleg egyösszegben, átutalással az önkormányzat által megadott számlaszámra.

A szerződéskötés az eredmény közlésétől számított 30 napon belül. Amennyiben a határidőben nem kerül sor a szerződés megkötésére, akkor a Kiíró jogosult a soron következő legmagasabb összeget megajánlott pályázóval szerződést kötni.

A szerződéskötéssel járó költségek ( pl.: ügyvédi díj, ingatlanbejegyzési költségek) a vevőt terhelik.

A pályázat eredményéről a Képviselő-testület dönt.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősíti.

Kiíró fenntartja, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő legmagasabb ajánlattevővel köthet szerződést.

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 5/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

Adatlap letöltése