A KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSÉRE PÁLYÁZIK ÖNKORMÁNYZATUNK

Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete április 27-i ülésén döntött arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által április 5-én nyilvánosságra hozott „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázatának keretében támogatási igényt készítsen elő és nyújtson be a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény telephelyének fejlesztése céljából.

Testületünk 2016.12.08-án a 247/2016. számú határozatával döntött a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény 2017.01.01. nappal történő megalapításáról. Jelenleg ez a teljes mértékben önkormányzati tulajdonú intézmény gondoskodik a gyermekétkeztetési feladatok, azon belül is az óvodai gyermekétkeztetés ellátásáról. Tevékenységét az alapító okiratában Iskolai Főzőkonyhaként megnevezett, Jókai Mór 1. szám alatti telephelyén látja el.

Az Intézmény alakulását követően január 12-én élelmiszerbiztonsági ellenőrzés folyt a telephelyen. A főzőkonyha infrastrukturális fejlesztésének elengedhetetlen szükségessége ekkor fogalmazódott meg, hiszen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsa Járási Hivatalának élelmiszerbiztonsági felügyelője felszólította a Közétkeztetési Intézményt konyhájának felújítására.

E szerint a padozat folyamatos rekonstrukciójának 2017. szeptember 01-ig el kell elkezdődnie, valamint új főzőüstök üzembe helyezését is előírták 2017.02.28-i határidővel. Az intézmény már 2016. decemberében beszerzett 2 darab új főzőüstöt, melyek szakszerű beüzemeléséhez gáz-engedély beszerzése szükséges, ez azonban csak a pályázatban tervezett gépészeti infrastruktúra fejlesztéssel valósulhat meg. Jelen állapotok mellett az új, korszerű technológia nem használható.

Ezen problémák orvoslása végett döntött az Önkormányzat a 85%-os intenzitású, 15%-os önerőt igénylő pályázta benyújtása mellett.

A miniszteri döntés 2017. augusztus 17-re várható. A tervezetben feltüntetett mindkét fejlesztés költsége valamint a pályázati kiírás április 5-i megjelenését követően kiállításra került számlák elszámolása is lehetséges lesz a támogatás keretében.

Pozitív bírálat esetén a tervezett gépészeti fejlesztés és konyha padozat felújítás mellett eszközbeszerzésre is lehetősége lehet az intézménynek, így például kombi sütő, mosogatógép, egyetemes szeletelő, melegentartó, stb. kerülne beszerzésre az elnyert összegből. E berendezések hozzájárulnának a főzési folyamatok kapcsán keletkező energia fogyasztás csökkenéséhez is.

A pályázat benyújtási határideje 2017.05.09., a fizikai megvalósítás és a fejlesztés finanszírozásának tervezett időbeni ütemezése pedig 2017.04.06-tól 2017.12.31-ig tart majd.