Kalocsai Települési Értéktár Bizottság beszámolója

Kalocsai Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi beszámolójának elfogadása, fotópályázat díjazása
A Kalocsai Települési Értéktár Bizottság megalakítását majd Működési és Szervezeti Szabályzatának megalkotását követően 2013. augusztus 8-i alakuló ülésén megkezdte működését. Az Értéktár Bizottság tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján végzi, feladata, hogy szervezze a Kalocsa város közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékek azonosítását, elbírálja a települési értéktárba történő felvételre irányuló javaslatokat, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, valamint javaslatot tegyen a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására.

Az Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Bizottság félévente a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. A Kalocsai Települési Értéktár Bizottság 2015. szeptemberi ülésén merült fel a fotópályázat kiírásának ötlete. A fotópályázat célja, hogy a települési értéktárban szereplő építészeti és egyéb értékekről a pályázat során készített fotókon keresztül, minél szélesebb körben megismerésre kerüljenek értékeink.

A beérkezett fotókból lehetőség nyílik kiállítás megszervezésére a város kiállítóhelyén, valamint az így elkészült fotók várhatóan magas színvonalú képi dokumentációt biztosíthatnak városunk értékeiről. Kérem tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázaton részvevők díjazása érdekében 100.000,- Ft keret biztosítson.

Beszámoló a Kalocsai Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi tevékenységéről

A Bizottság 2015. február 4-én tartott ülésén az 1/2015.(II.4.) KTÉBH határozatával elfogadta a 2015. évre vonatkozó munkatervét.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 26-i testületi ülésén a 216/2015. számú határozatával elfogadta és megválasztotta a bizottság új tagjává Hajdu Istvánt.
Az értéktár bizottság túljutott a város épületein, közterületein és a szellemi örökségen. Azt beszélték, meg hogy írjanak egy nyílt fotó pályázatot. A beérkezett művekből kiállítást szerveznek. Az elmúlt időszakban nem érkezett új javaslat a bizottsághoz, ezért a bizottság nem tudott új értéket felvenni az értéktárba. Az ülésen a bizottság elnöke hangot adott aggodalmának, mi szerint több ház is lebontásra került a főutcán. A Szabó ház, a Baradlay ház átépítésre került, Schöffer szülőházát is teljesen lebontották.

A bizottság tagjai az ülést követően, a kalocsai temetőben bejárták a felvételre javasolt kis emlékeket és lista készült a felvételre javasolt sírokról és kis emlékekről.
6/2015. (IX.24.) KTÉBH határozatával elfogadta az alábbi Temetői, kis emlékek felvételét az Értéktárba:
• A Vámos család sírja, amelyen Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobra áll I. parcella
• Kákonyi József, Tóth Irén sírja XXI. parcella
• Modor család sírja 1892
• Holmayer Ferenc
• Horváth Ignác Érsekségi jószágigazgató
• Simig Rezső 1848-as katona
• Jezsuiták sírkertje
• Ugroczy Kálmán
• Joseph Hauser László
• Kovács Ferenc honvéd
• Malatin Antal
• Brandtner Ilona XVII. parcella
• Sztára József
• Kovácsné Király Ilona
• Gajáry István
• Gajáry Kálmán
• Dr. Macskovics Pál
• Horváth Nándor VIII. parcella
• Az 1919-es sírok
• Apácák sírkertje
• Kálvária
• Petrovácz József síremléke
• Laszczik Ernő
Az értéktárba felvett védendő temetői kis emlékekről a későbbiekben fotódokumentáció készül.