Képviselő-testület ülés – napirendi pontok

N A P I R E N D :

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosítása

2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítása

3. Háziorvosi és fogorvosi ellátási körzetek megállapítása

4. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

5. Tagi kölcsön szerződés módosítása

6. Kalocsa városának projektjavaslatai Bács-Kiskun megye 2014-2020 közötti területfejlesztési programjához

7. KalocsaKOM Kft. rulírozó hitelfelvétele