Képviselő-testületi ülés

N A P I R E N D :

1. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési rendeletének 4. számú, záró módosítása

2. 2014. évi költségvetési kitekintő határozat

3. Szociális ellátásról szóló rendelet

4. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság Szervezeti és működési szabályzatának módosítása

5. Felhatalmazás ingatlan adásvételi szerződés megkötésére a Kalocsa Korona Tours Dunapart Kft.-vel

6. Hosszú távú közmunka – 2015

7. 2015.évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok

8. Kalocsa Integrált Településfejlesztési Stratégiája – Partnerségi rend jóváhagyása

9. Felügyelő bizottsági tagok, ügyvezető választása és ehhez kapcsolódó alapító okirat módosítások – zárt ülés keretében