Képviselő-testületi ülés

M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2015. április 23-i (csütörtök) 16:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére a Városháza Dísztermében

N A P I R E N D :

1. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázatának
elbírálása –zárt ülés keretében-

2. Intézményvezető pályázatok véleményezése –zárt ülés keretében-

3. Bírósági ülnök választás–zárt ülés keretében-

4. Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása

5. Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.

6. Kalocsa Város Gazdasági programja 2015-2019 időszakra

7. Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem

8. Testvérvárosi kapcsolatok

9. 2015. évi EU Önerő támogatások

10. Kilépés a Kalocsai Mezőgazdasági Szociális Szövetkezetből

11. Átcsoportosítás a tanulmányutak költségvetésében

12. A kalocsai székhelyű látvány-csapatsportág sportegyesületek 2014/2015-ös TAO pályázat önerő önkormányzati támogatásból történő biztosítása

13. A Méhecskék Sport Egyesület beruházás okán fennálló többletköltsége biztosítására nyújtandó támogatási kérelmének elbírálása, a Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklete 9. sorának módosítása