KÉPVISELŐ-TESTÜLETÜNK HOZZÁJÁRULÁSÁVAL VALÓSULHAT MEG A KALOCSAI FÉNYI GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA

Rendkívüli ülést tartott képviselő-testületünk december 11-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében, melynek összehívására azért volt szükség, hogy képviselőink döntsenek a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola felújítására beadott nyertes pályázat támogatási szerződéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásáról.

Magyarország Kormánya az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Széchenyi 2020 program keretében „Iskola 2020” Köznevelési Intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás elősegítése megteremtése érdekében pályázati felhívást tett közzé az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztése érdekében. A felhívásra a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskolát fenntartó-működtető Bajai Tankerületi Központ nyújtott be pályázatot, melyet a támogató hatóság 553.402.977 forint összegű támogatásban részesített.

Mivel a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges az Iskola tulajdonosa által kiadott tulajdonosi hozzájárulás csatolása is, képviselő-testületünk soron kívül tárgyalta az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában álló épület felújítására nyert pályázat megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás ügyét.

A testület egyhangú támogatásával vállalta, hogy az ingatlant a fenti fejlesztés érdekében a működtető rendelkezésre bocsátja, s hogy hozzájárul a projekt megvalósításához, eredményeinek fenntartásához legalább a kötelező fenntartási idő végéig, ami jelen esetben a projekt befejezésétől számított 5 év.

Az elnyert támogatásból infrastrukturális fejlesztés valósulhat meg, mely által lehetőség lesz az iskolaépület kapacitásának bővítésére. A fejlesztés keretében emeletráépítéssel új épületrészt kap majd az intézmény. Az új emeleten osztály- és fejlesztőtermek, nyelvi labor és tudományos terem kerül kialakításra a szükséges mellékhelyiségek kiépítése és a meglévő épület ügyviteli irodáinak átrendezése mellett.