KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLET AZ 1,2 MILLIÁRD FORINTOS IPARFEJLESZTÉSI BERUHÁZÁS MIATT ÉRINTETT LAKTANYARÉSZ

Képviselő-testületünk január 29-i ülésén döntött Kalocsa Város Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításáról, mely a Foktői úti laktanya területére tervezett 1,2 milliárd forintos fejlesztés megvalósulása miatt vált szükségessé.

A 2017-es év utolsó harmadában „Iparterület fejlesztése Kalocsán” és „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” című pályázataival 800 és 220 millió forintot nyert önkormányzatunk a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott támogatási igényeivel. Mindkét beruházást a Foktői úti laktanya területén található, 3506/54 helyrajzi számú kivett telephelyen fogja megvalósítani a város.

Mivel a TOP-1.1.1-15 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívás úgy rendelkezett, hogy a forrásból kivitelezésre kerülő fejlesztés csak olyan területen valósulhat meg, mely az adott település településrendezési tervében ipari vagy különleges területként szerepel, szükségessé vált a Foktői úti laktanya kivett telephelyként jegyzett érintett részének kiemelt fejlesztési területté való nyilvánítása.

Kalocsa Város Településrendezési Eszközeinek soron kívüli módosítása tehát a projekthez szükséges építési engedély megszerzéséhez, végső soron pedig magához a pályázat megvalósításához volt nélkülözhetetlen.

 A 3506/54. hrsz-ú, jelenleg állami tulajdonban lévő laktanyarész önkormányzati tulajdonba kerülésének lebonyolítása is folyamatban, a 1,2 milliárd forintos beruházásról tehát elmondható, hogy sikerrel zajlanak a kivitelezését előkészítő munkálatok.