Kitüntetések a Rendőrség napja alkalmából

A felsőbb vezetés, önkormányzat, illetve társszervek több mint száz rendőr, illetve rendőrségi dolgozó munkáját ismerték el. Közülük nyolcan a Kalocsai állományából kaptak kitüntetést, többek között a kalocsai Bogárné Lábas Edina érdemelte ki az „Év iskolarendőre” címet.

Az elismertek teljes lajstroma:

Jagicza Józsefné közalkalmazott (Kalocsai Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottja): a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tárgyjutalomban részesítette.

Bogárné Lábas Edina c.r. főtörzsőrmester (Kalocsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály járőr): Az „Év iskolarendőre” címet kapta a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjétől.

Ridegné Pesti Anita Éva közalkalmazott (Kalocsai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottja): a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője munkatársi címet adományozott, a részére.

Révészné Farkas Mónika r. alezredes (a Kalocsai Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának vezetője): Az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete elismerésben részesítette.

Kalocsa Város Önkormányzata elismerésben részesítette a közbiztonságért kifejtett kimagasló tevékenységéért: a Kalocsai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály vizsgálótisztjét, Vén Adrien c. r. főhadnagyot, valamint a Kapitányság Közrendvédelmi Osztály, Szabálysértési Előkészítő Csoport segédelőadóját, Greksa Dénes Zsolt c.r. törzsőrmestert. Az elismeréseket Lakatos Melinda alpolgármester adta át.

Solt Város Önkormányzata elismerésben részesítette a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért a Kalocsai Rendőrkapitányság Solti Rendőrőrsének két dolgozóját: Bognár Mihály c. r. főtörzsőrmester járőrvezetőt, valamint Karácsony Mihály c.r. törzsőrmestert járőrt.