KÖLTSÉGMENTESEN KAPTA VISSZA AZ ÖNKORMÁNYZAT MALOM UTCAI ÉPÜLETÉT

2014. január 1-től a Magyar Állam átvette az addig önkormányzati fenntartással működő Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ részét képező középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos részleget. A Malom utca 3. szám alatti telephely továbbra is önkormányzati intézmény maradt, így az épület a Magyar Állammal közös tulajdonú társasházzá alakult át. Erre azért volt szükség, mert a telek és az épület olyan adottságúak, hogy azok megosztása nem volt lehetséges.

Miután 2015. november 30-án befejeződtek városunkban a „Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása” nevet viselő projekt munkálatai, az építmény az állam számára szükségtelenné vált, hiszen a Malom utcai intézményből 60 fogyatékkal élő lakó hat kisebb épületbe – családi házakba, lakásokba és egy lakócentrumba – költözhetett a projekt befejezését követően.

Mivel az állam nem hasznosította az épületet a szerződésben leírtaknak megfelelően, az önkormányzat költségmentesen visszakaphatja annak tulajdonjogát. A december 22-i képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján a tulajdonba visszavétel elindításra került, az intézmény igazgatójának kezdeményezése által pedig az épület már a folyamat lezárása előtt használatba vehető.

A város tervei alapján alapellátó hálózat települhet majd az intézménybe, melynek felújítását is tervezik az illetékesek. Az önkormányzatnak TOP-os pályázatok keretében nyílhat lehetősége későbbiekben pályázat benyújtására a szociális alapellátási feladatok Malom utca 3. szám alatti épületbe történő integrálására, valamint annak szükséges felújítási munkálatainak elvégzésére.

Ennek keretében Kalocsa folyamatos kapcsolatban áll a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal és annak Területfejlesztési Nonprofit Kft-ivel. A pályázatnak egyelőre még nincs kiírási időpontja.