Kormányablakok, okmányirodák rendkívüli nyitva tartási rendje

Tájékoztató kormányablakok/okmányirodák rendkívüli nyitvatartási rendjéről az Európai Parlamenti választásokat megelőző napon, valamint a választások időpontjában

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő kormányablakok/okmányirodák 2019. május 25. napján (szombat) 8 és 14 óra között, 2019. május 26. napján (vasárnap) meghosszabbított nyitvatartási idővel – reggel 6 órától este 19 óráig – állnak a névjegyzékben szereplő választópolgárok rendelkezésére a személyazonosításra alkalmas okmányok:

  • állandó személyazonosító igazolvány – átvételére,
  • útlevél – átvételére, magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban,
  • kártya formátumú vezetői engedély – átvételére,

 

valamint, a személyi azonosítót (ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása, amennyiben nem rendelkezik más érvényes személyazonosító okmánnyal) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány csak és kizárólag annak pótlásának intézésére.

 

A lakcímet igazoló hatósági igazolvány esetében csak és kizárólag annak pótlására lesz lehetőség, új lakcím létesítésére nem.

 

Ki jogosult az eljárásra?

Magyar állampolgárok.

 

A személyazonosító igazolvány, az útlevél, valamint a kártya formátumú vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban a kérelmező személyes megjelenésre köteles.

 

Az ügyintézéskor be kell mutatni a nagykorú kérelmezőnek az alábbi iratokat, illetve csatolnia:

  • lejárt (egy éven belül) személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
  • lakcímigazolvány
  • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival.

 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A személyazonosító igazolvány eljárása illetékmentes.

 

Az ideiglenes személyazonosító igazolványt az eljáró hatóság hivatalból állítja ki, ha az ügyfél nem rendelkezik érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal. Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap.

 

Az útlevél eljárási illeték differenciált, függ az eljárás típusától, az útlevél érvényességi idejétől, valamint a kérelmező életkorától is.

 

Rendes eljárásban (20 napon belül, sommás eljárás feltételeinek fennállása esetén 8 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított 5 évig érvényes magánútlevél 7500 Ft, 10 évig érvényes magánútlevél 14000 Ft.

 

  1. március 16. napjától illetékmentes a 65. életévet betöltött személy magánútlevele.

 

Soron kívüli kérelem illetéke (az alapeljárás illetékén felül):

  • azonnali eljárásban: alapilleték + 39000 Ft (1 napos gyártási idő).

A rendes eljárás szerinti illeték kétszeresét és a választott különleges eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell megfizetni, ha az új úti okmány elveszett, megsemmisült, megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra.

Az okmány átvétele ebben az esetben: Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi Hivatala Központi Okmányiroda

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 110. szám

 

Amennyiben a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a XIII. Kerületi Hivatalnál – 1133 Budapest, Visegrádi utca 110. szám – nyújtották be, a vezetői engedély – az erre irányuló kérelem esetén – soron kívül kiadható. A vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás illetéke 4000 Ft. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év, vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 Ft.

Fentiekre tekintettel a kormányablakok/okmányirodák meghosszabbított nyitvatartási idejében az állampolgároknak lehetőségük adódik a szavazásra jogosító személyi okmányok megújítására, pótlására és – ha szükséges, ideiglenes személyi azonosító igazolvány kiállításával is – garantálható a szavazáshoz szükséges okmányok biztosítása.