Kormányrendelet 346/2008. (XII. 30.) és önkormányzati rendelet szabályozza a közterületeken lévő fák kivágását.

Sajnálatos esemény jutott az önkormányzat tudomására, mely szerint a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumnál 5 db egészséges, akár 50-70 éves fákat vágtak ki engedély nélkül a főtér rekonstrukciója során. A környezetvédelmi törvény felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok részére, akik ezen jogkörükben egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhatnak meg. Azaz, egy önkormányzati rendelet szabályozhatja, hogy az adott önkormányzati területen lévő fákat milyen módon és feltételekkel lehet kivágni. Ez a szabályozás nem kizárólag a közterületi fákra vonatkozik.

Az Önkormányzatnak joga és kötelessége van arra, hogy a fás szárú növények kivágását rendeletben korlátozza, a kivágás engedélyezését szabályozza és az engedély nélküli kivágás esetére szankciókat állapítson meg!

Joga van arra, hogy engedély nélküli kivágás esetén, de akár engedély alapján történő kivágáskor is kötelező pénzbeli megváltást írjon elő, vagy az adott fás szárú növény pótlását rendelhesse el. Az engedély nélküli kivágások szankciói között többek között 300%-os visszatelepítés, azonos törzsátmérőjű fákkal, magasabb kompenzációs árral és emellett még környezetvédelmi bírság is szerepelhet.

Tájékoztatjuk Kalocsa város lakosságát, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának Hatósági Osztálya megkezdte az engedély nélküli fakivágási eljárás lefolytatását.