Közel 12 év után megoldás született!

A Csokonai utca lakóitól érkezett felkérés kapcsán múlt év szeptemberében tartottak lakossági fórumot, ahol az érintett ingatlantulajdonosokkal közösen próbált a város megoldást találni az utca szennyvíz elvezetési gondjaira.

Jelenleg az utca érintett ingatlanjai nincsenek a szennyvízcsatorna-hálózatára rákötve, így esetükben közös gyűjtőhálózat üzemel. Az egyik tulajdonos udvarán egyetlen ülepítőbe érkezik az összes ház szennyvize, mely onnan a Mátyás király utcai csapadékcsatorna hálózatába kerül elvezetésre.

A belső szennyvízgyűjtő környezetvédelmi szempontból a jövőben nem tartható fenn, így a város is arra törekszik, hogy mihamarabb eredmény szülessen a hosszú ideje húzódó „szennyvízgond“ ügyében. A megoldást az jelenti, ha ezen ingatlanok szennyvízelvezetése gravitációs úton, a szennyvízcsatorna-hálózatába csatlakoztatva valósul meg.

A városüzemeltetési osztály megkereste a kalocsai szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetőjét, a Kiskunsági Vízközmű – Szolgáltató Kft.-t, akivel együtt megoldási alternatívákat dolgozott ki. A szakemberek és a lakók megegyeztek a műszakilag és gazdaságilag is legegyszerűbb megoldás kiválasztásában. A közműegyeztetések valamint az érintetteknél történő helyszíni felmérések után szakképzett tervező elkészítette a szükséges tervezetet, mely alapján az Önkormányzat kiépítteti az indokolt csatlakozási pontokat a kijelölt területeken.

A közterületen lévő bekötések létesítésének költségeit telekhatárig az Önkormányzat vállalja, az ingatlanokon belüli szennyvízcsatlakozások kiépítése pedig az tulajdonosok feladata lesz. Képviselő-testületi döntés alapján a 2,2 milliós beruházás a költségvetésből biztosítható, így a szerződéskötéstől számított 30 napon belül megoldódik majd a mintegy tizenkét éve húzódó probléma.