Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések 2020

1/2020 határozat – Szünet elrendeléséről

2/2020 határozat – Kalocsa Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve

3/2020 határozat – Közterületen lévő játszóterek bezárása

4/2020 határozat – Wiedenmann Terra Brusch műfüves pályakefe és rugós gereblye beszerzése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás- nyertes kihirdetése

5-16/2020 határozatok – lakásfenntartási támogatások

17/2020 határozat – Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói kinevezése

18/2020 határozat – Kalocsai Közétkeztetési Intézmény vezetőjének díjazása

19/2020 határozat – Rendkívüli szünet elrendelése (óvoda, bölcsőde) márc.30-31.

20/2020 határozat – Amerikai angol anyanyelvi tanár lakásügye

21/2020 határozat – Települési támogatások

22/2020 határozat – Óvodai rendkívüli szünet elrendelése

23/2020 határozat – Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány módosító okirat elfogadása  – melléklet

24/2020 határozat – A Molnár Ferenc Sport- és Szabadidőközpont területén kialakítandó skatepark alépítményének kivitelezési munkái tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás – nyertes hirdetése

25/2020 határozat – “A Kalocsai Kórházért, Betegeinkért” Alapítvány támogatása

26/2020 határozat – Határozatok megerősítése és hatályba tartása

27/2020 határozat – Települési támogatások

28/2020 határozat – Bérleti díjak csökkentésemelléklet

29/2020 határozat – Vagyontárgyak értékesítése Vagyon Kft

30/2020 határozat – Alapító okirat módosítása Szociális Központ

31-33/2020 határozatok – Települési támogatások

34/2020 határozat – A kalocsai Köztemetőben 120 férőhelyes új urnafal építése, valamint a G jelű urnafal bontása kivitelezési munkái tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás – nyertes kihirdetése

Kalocsa Város Polgármestere 8/2020 (IV.16.) önkormányzati rendelete – helyi rendeletek veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

35/2020 határozat – „Iparterület fejlesztése Kalocsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró feltételes döntés meghozatala, nyertes kiválasztása – TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 „Iparterület fejlesztése Kalocsán” c. és TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 „Inkubátorhoz kialakítása Kalocsán” c. pályázat keretében

36/2020 határozat – Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása

37-39/2020 határozatok – Települési támogatások

40/2020 határozat – Elővásárlási jogról lemondás

41/2020 határozat – Gazdasági Program

42/2020 határozat – Rendkívüli szünet idején az ügyeleti óvodák kijelölése

43-46/2020 határozat – Települési támogatások

47/2020 határozat – Bérleti jog átadása (piactéri üzlethelyiség)

Kalocsa Város Polgármestere 9/2020 (V.5.) önkormányzati rendelete – helyi piacok látogatásának rendjéről

48/2020 határozat – Kertészeti gépek térítésmentes használatba adása

49/2020 határozat – Tornaterem felújítási program (Eperföldi sport iskola)

50/2020 határozat – Tornaterem felújítási program (Városi Sportcsarnok)

51/2020 határozat – Tornaterem felújítási program (Fényi Gy.Ált.iskola)

52/2020 határozat – Tornaterem felújítási program

53/2020 határozat – Parthasználati díj csökkentése

54/2020 határozat – Bölcsöde szakmai beszámoló 

55/2020 határozat – Szociális Központ beszámoló 

56/2020 határozat – Kalocsa Híd u- Búzapiac tér- Bajcsy Zs.u kereszteződésben elhelyezett fabódé bérleti szerződésének meghosszabbítása

57/2020 határozat  – Települési támogatások

58/2020 határozat – Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások működési engedélye

59-61/2020 határozat – Települési támogatások

62/2020 határozat – Igazgatói bejelntés tudomásul vétele, és hozzájárulás tuljadonjog és további jogviszony létesítéséhez

63/2020 határozat – Kalocsai Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása

64/2020 határozat – Települési támogatások

65/2020 határozat – közterületen lévő játszóterek megnyitása

66/2020 határozat – Átfogó értékelés a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

67/2020 határozat – Települési támogatások

68/2020 határozat – Dömötör Sándor földhasznonbérleti jog

69-71/2020 határozat – Települési támogatások

72/2020 határozat – Címerhasználat engedélyezése

73-75/2020 határozat – Települési támogatások

76/2020 határozat – A Kalocsa, Eperföldi helyi kistermelői piac burkolatkialakításának kiviteli munkái tárgyában lefolytetott beszerzési eljárás nyertes kihirdetése

77/2020 határozat – Települési támogatások

78/2020 határozat – Étkezési térítési díjak megállapítása

79/2020 határozat – Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulásban való részvétel

80/2020 határozat – “Év tanulója”, kiváló tanulók és pedagógusok elismerése

81-82/2020 határozat – Települési támogatások

83/2020 határozat – “Kalocsa város közvilágítási hálózatának villamos energiával történő ellátása” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás- nyertes kihirdetése

84/2020 határozat – Települési támogatások

85/2020 határozat – Bérleti díj mérséklése Meditalia Plus Kft. 

86/2020 határozat – Kérelem kerítés építésére Herczeg Gábor K, Magtár u.2.

87/2020 határozat – Kék Madár Alapítvány a Beteg Gyerekekért alapítvány támogatása

88-95/2020 határozat – Települési támogatások

96/2020 határozat – Iparterület fejlesztése Kalocsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró feltételes döntés (35/2020 (IV.22.) Polgármesteri határozat) módosítása, meghozatala, nyertes kiválasztása – TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 “Iparterület fejlesztése Kalocsán” c. és TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” c. pályázat keretében

97/2020 határozat – Értéknövelő beruházásra vonatkozó költségvállaló nyilatkozat elfogadása

98/2020 határozat – Tagóvodák zárva tartása

99-100/2020 határozat – Települési támogatások

101/2020 határozat – Gépek, eszközök értékesítése

102/2020 határozat – Települési támogatás

103/2020 határoztat – Sztojka Kálmán K, Bolt u.4.bérleti szerződés meghosszabbítása

104/2020 határozat – Kalocsai Terepjárós Egyesület kérelme

105/2020 határozat – Kalocsa Szent István kir. Út 12-14. Belvárosi Iskola előtti közterület felújítása tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás – nyertes kihirdetése

106/2020 határozat – Bérleti díj elengedése Paprikavilág Kft. (Látogató Központ)

107/2020 határozat – Ingatlan eladás 1996/A/4 hrsz. K, Bolt u.2. Birkás Zoltán részére

108/2020 határozat –  Ingatlan eladás 1996/A/4 hrsz. K, Bolt u.4. Sztojka Kálmán részére

—–         ——         ——

109/2020 határozat – haszonbérleti szerződés meghosszabítása

110/2020 határozat – Ingatlanértékesítés elutasítása

111/2020 határozat – lakásügyben fellebbezés

112/2020 határozat – nyelvizsgadíj térítése

Kalocsa Város Polgármestere 16/2020 (XI.11.) önkormányzati rendelete – a maszkviselésről

113/2020 határozat – Octopus Egyesület önkormányzati támogatása

114/2020 határozat – Bérlő kijelölésű lakás bérbeadás

115/2020 határozat – lakásügyben fellebbezés

116/2020 határozat – települési támogatás

117/2020 határozat – Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club kérelme

118- 134/2020 határozat – települési támogatások

135/2020 határozat – nyelvizsgadíj térítése

136/2020 határozat – Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatásáról szóló 2020. évi pályázat benyújtása

137/2020 határozat – Kalocsa Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési terve

Kalocsa Város Polgármestere 17/2020 (XI.17.) önkormányzati rendelete – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évre vonatkozó illetményalapjáról

Kalocsa Város Polgármestere 18/2020 (XI.17.) önkormányzati rendelete – az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 12/2017 (V.31.) önkormányzati rendelének módosításáról 

138/2020 határozat – Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása

139-143/2020 határozat – Bursa ösztöndíjpályázatok elutasítása(zárt)

144/2020 határozat – Kalocsai Sport Egyesület 2020. évi működési támogatása

145/2020 határozat – KALOCSA” névhasználat engedélyezése

146/2020 határozat – Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okirat módosítása

147/2020 határozat – ajánlatok elbírálása

Kalocsa Város Polgármestere 19/2020 (XI.20.) önkormányzati rendelete- a helyi adókról szóló 21/2002 (XII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

148/2020 határozat – nyelvvizsgadíj térítése

149/2020 határozat – lakás szociális alapon történő bérbeadása

150/2020 határozat – települési támogatás

151/2020 határozat – Búzapiac téri pavilon bérbeadása

152/2020 határozat – Tulajdonosi hozzájárulás

153/2020 határozat – Papp Róbert önkormányzati támogatása

154/2020 határozat – Kalocsai Közétkeztetési Intézmény többlettámogatása

155/2020 határozat – Éves polgármesteri tájékoztató kiadása miatti költségvetési átcsoportosítás

156/2020 határozat – 2021.évi 200 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítására irányuló szerződékötés jóváhagyása

157/2020 határozat – Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. Többlettámogatása és üzleti tervének módosítása

158/2020 határozat – Kalocsa Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó vagyon és felelősségbiztosításának megkötése

Kalocsa Város Polgármestere 20/2020 (XI.26.) önkormányzati rendelete- a helyi adókról szóló 21/2002 (XII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

159/2020 határozat – Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft alapítása

160/2020 határoza – “KALOCSA” névhasználat engedélyezése Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. részére

161/2020 határozat – Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okirat módosítása

162/2020 határozat – 65 év felettiek önkormányzati támogatása

163/2020 határozat- 2020. évi költésgvetési kitekintő határozat 3.sz. módosítása

164/2020 határozat – Szociálisan rászorult személyek tűzifa támogatása

Kalocsa Város Polgármestere 21/2020 (XII.02.) önkormányzati rendelete – az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kalocsa Város Polgármestere 22/2020 (XII.03.) önkormányzati rendelete – a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 14/2007 (IV.27) önkormányzati rendelete módosításáról

165/2020 határozat – Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Zrínyi utcai Bölcsődéje férőhely bővítése

166/2020 határozat – Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások működési engedélye

167/2020 határozat – Fogorvosi praxisok működtetése (fogászati alapellátás)

168/2020 határozat – Fogorvosi praxisok működtetése (fogászati alapellátás)

169/2020 határozat – Fogorvosi praxisok működtetése (fogászati alapellátás)

170/2020 határozat – Fogorvosi praxisok működtetése (fogászati alapellátás)

171/2020 határozat – Fogorvosi praxisok működtetése (fogászati alapellátás)

172/2020 határozat – Fogorvosi praxisok működtetése (fogászati alapellátás)

173/2020 határozat – Fogorvosi praxisok működtetése (fogászati alapellátás)

174/2020 határozat – Fogorvosi praxisok működtetése (fogászati alapellátás)

175/2020 határozat – Fogorvosi praxisok működtetése (fogszabályozási feladatok szakell.)

176/2020 határozat – Szolgálati jellegű lakás bérbeadása

177/2020 határozat – Gyermekorvosi ügyeleti ellátás támogatása

178-190 határozat – települési támogatás

191/2020 határozat – Kalocsa város településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának elindítása az 5125. j. Kalocsa nyugati elkerülő út megvalósításával összefüggően

192-193/2020 határozat – települési támogatás

194/2020 határozat – fogászati alapellátás

195-215/2020 határozat – települési támogatás

216/2020 határozat – Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. Pályázati felhívása

217/2020 határozat – Méhecskék Sport Egyesület kérelme /elutasítás/

218/2020 határozat – 2021. évi járási startmunka közfoglalkoztatási program

219-220/2020 határozat – települési támogatás

221/2020 határozat – Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. üzleti terve és 2021. évre vonatkozó támogatási igénye

222-223/határozat – települési támogatás