Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolába történő beíratásáról