KÖZLEMÉNY – eseti önkormányzati támogatásról

KÖZLEMÉNY

eseti önkormányzati támogatásról

 

Kalocsa Város Önkormányzata – függően az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől, különösen pedig a szociális keret felhasználásától – a karácsonyi- és a húsvéti ünnepeket megelőzően saját költségvetése terhére eseti önkormányzati támogatásban részesítheti azokat a kalocsai lakóhellyel rendelkező személyeket, akik a támogatás nyújtásának évében 65. életévüket betöltik, vagy 65 évnél idősebbek. Az eseti támogatás összege a 2017. évi költségvetési rendeletben meghatározottak alapján 2000 forint/fő.

Városunk Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottsága mai ülésén támogatta az ünnepekre szánt hozzájárulások szétosztását, így ez évben is megkapja minden 65. életévét betöltött kalocsai lakos kérelem és jövedelemigazolás benyújtása nélkül, hivatalból az önkormányzat juttatását.

Kalocsa Város Önkormányzata kéri a lakosság türelmét, mert a támogatások előre láthatólag a húsvéti ünnepek után kerülnek kiosztásra!