KÖZLEMÉNY – Látogatási tilalom a Kalocsai Szent Kereszt Kórház összes osztályán.

A Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Szent Kereszt Kórháza összes osztályán – az országos tisztifőorvos határozatával összhangban – teljes körű látogatási tilalmat rendelek el

  1. március 9-én, 8:00 órától, visszavonásig.

A kórház egyes osztályain elhelyezett betegek esetlegesen másik osztályon lévő betegtársaik, ismerőseik látogatása tilos!

Az intézménybe felvett betegek kizárólag az adott osztály kórtermeiben, illetve közösségi helyiségeiben tartózkodhatnak.

A kórház területére gépkocsival csak parkolási engedéllyel rendelkező kórházi dolgozók hajthatnak be, illetve parkolhatnak. A kórházba felvételre kerülő betegek parkolása is kizárólag a kórház területén kívüli közterületeken lehetséges.

A járóbeteg szakrendelőket és diagnosztikai egységeket kizárólag az intézmény Kossuth Lajos utcai főbejárata felől lehet elérni, a járóbeteg szakrendelőből tilos a kórház területére lépni!

Nyomatékosan felhívom a betegek és hozzátartozóik figyelmét, hogy a fenti korlátozó rendszabályok be nem tartása büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet.

A rendelkezés betartása valamennyi betegünk érdekét szolgálja, a rendszabályokhoz való önkéntes igazodást ezúttal is köszönöm.

Amennyiben a látogatási tilalomban változás áll be, arról újabb közleményben tájékoztatom a nyilvánosságot.

 

Kalocsa, 2020. március 09.

Dr. Mócza György

főigazgató helyettes