A KÖZÖSSÉGI HÁZ TETŐTERÉNEK BEÉPÍTÉSÉRE PÁLYÁZIK ÖNKORMÁNYZATUNK

Kalocsa Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Operatív Program támogatásával alakította ki a fiatalok és civil szervezetek körében oly népszerű Hunyadi utcai Közösségi Házat. A közösségi tér létrehozására benyújtott 2009-es pályázat eredetileg tartalmazta az épület tetőterének beépítését is, azonban a maximálisan igényelhető támogatási összeg nem nyújtott elegendő fedezetet az akadálymentesítést biztosító lift beépítésére. Mivel jogszabály kötelezi a közszféra szervezeteit és az uniós támogatást felhasználókat arra, hogy infrastrukturális fejlesztéseik során teljes akadálymentesítést valósítsanak meg az érintett épületeken, így a Közösségi Ház emeletének kiépítése akkoriban elmaradt.

Ez évben érkezett el az épület tetőtéri beépítésének lehetőség, hiszen az Európai Uniós pályázatokat kezelő internetes honlapon EFOP-4.1.7-16 kódszámmal, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” névvel olyan pályázati kiírás jelent meg, amely forrás elnyerésével alkalom nyílna a régóta halogatott és tervezett beruházás megvalósítására.

Kalocsa Város képviselő-testülete február 23-i ülésén tárgyalta a benyújtandó támogatási igény előkészítésének ügyét. Tekintettel arra, hogy az épület földszinti része régóta nagy kihasználtsággal üzemel, testületünk fontosnak találta a ház padlástérének kialakítását a jövőbeni kapacitásnövelés érdekében, így támogatta a pályázat előkészítésének megkezdését.

Jelenleg is folynak a munkálatok annak érdekében, hogy a Hunyadi u. 82. szám alatt található Közösségi Ház tetőterének beépítésére vonatkozó támogatási kérelem előkészítése mielőbb elkészülhessen. A pályázati felhívás alapján a beruházás 100%-os támogatási intenzitású és legfeljebb 20 millió Ft támogatási összegű lehet.

Pozitív bírálat esetén sor kerülhet a padlástér beépítésére, berendezésére, a felső szint akadálymentesítésére és klub helységének kialakítására. Az újonnan létrejövő közösségi térben helyet kaphatnának GYIÖK programok, színjátszó- és önképző körök, vagy akár nyugdíjas tornázók is.