Kutyatartók figyelmébe! – a felelős kutyatartás általános szabályairól.

Kalocsa városban is gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló ebek számának megnövekedése. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartást, ezért szeretném felhívni az állattartók figyelmét az alábbiakra!

Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása a tulajdonosok, gazdák kötelessége, egyben felelőssége is.

Az alapvető szabályok előírják, hogy az eb tulajdonosa köteles arról gondoskodni, hogy az állat korának, fajtájának és szükségleteinek megfelelő tartási, élelmezési, gondozási valamint egészségügyi körülmények között élhessen.
Szintén a tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, hogy kutyája, kutyái a tartási helyükről, udvarból ne tudjanak el- vagy kiszökni, függetlenül attól, hogy milyen vérmérsékletű kutyáról van szó.

Utcán, közterületen- kutyafuttató kivételével- kutyát kizárólag pórázon, olyan módon lehet sétáltatni, hogy az még időlegesen se maradhasson felügyelet nélkül. Az olyan eb, amelynek akár csak mérete miatt is szükséges, a szájkosár használata indokolt és ajánlott.

A jogkövetkezmények terhe mellett – elsősorban a balesetek, kutyatámadások elkerülése érdekében – kérjük a Kutyatartókat a fentiekben ismertetett alapvető tartási, gondozási szabályok betartására, főként a kutyák felügyeletéről történő gondoskodásra!

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek, potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra.

Ezért felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással való ellátásáról gondoskodjon.

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget a vonatkozó jogszabályokban rögzített jogkövetkezmények alkalmazhatók:

– Egyrészt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdése szerinti szabálysértési eljárás indítható, mely során kiszabható pénzbírság összege 5000,- forinttól 150.000,- forintig terjedhet.

Szabálysértésnek minősül:
aki a felügyelete alatt álló kutyát
– a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
– természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
– szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,
– vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi,
-aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

– Másrészt aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabályt megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet. (Így például, ha valaki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, egyéb körülmény hiányában 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 6×75.000 = 450.000 Ft lesz.)

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás!

Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy a fentieket fokozottan szíveskedjenek betartani és egyben tájékoztatom Önöket, hogy az idei évben ismételten ebösszeírást tartunk!

 

Dr. Kiss Csaba
jegyző